తెలుగు » అరబిక్   పాఠశాల వద్ద


4 [నాలుగు]

పాఠశాల వద్ద

-

‫4 [أربعة]‬
‫4 [arbieat]‬

‫في المدرسة‬
‫fi almudrasat‬

4 [నాలుగు]

పాఠశాల వద్ద

-

‫4 [أربعة]‬
‫4 [arbieat]‬

‫في المدرسة‬
‫fi almudrasat‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? ‫أ-- ن----
‫--- n---‬
మనం పాటశాలలో ఉన్నాము ‫ن-- ف- ا------.‬
‫---- f- a----------‬
మాకు పాఠం చెప్పబడుతోంది ‫ع---- د--.‬
‫------ d---‬
   
వాళ్ళు బడిపిల్లలు ‫ه---- ه- ا-------.‬
‫------ h-- a-----------‬
ఆమె అధ్యాపకురాలు ‫ه-- ه- ا-------.‬
‫----- h- a------‬
అది తరగతి ‫ه-- ه- ا---.‬
‫---- h- a-----‬
   
మనం ఏమి చేస్తున్నాము? ‫م--- س------
‫------ s-------‬
మనం నేర్చుకుంటున్నాము ‫ن-- ن----.‬
‫---- n--------‬
మనం ఒక భాష నేర్చుకుంటున్నాము ‫إ--- ن---- ل--.‬
‫------- n--------- l------‬
   
నేను ఇంగ్లీషు నేర్చుకుంటాను ‫أ-- أ---- ا---------.‬
‫--- '------- a--------------‬
నువ్వు స్పానిష్ నేర్చుకో ‫أ-- ت---- ا--------.‬
‫---- t--------- a--------‬
అతను జర్మన్ నేర్చుకుంటాడు ‫ه- ي---- ا--------.‬
‫-- y--------- a-----------‬
   
మనం ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటాము ‫ن-- ن---- ا-------.‬
‫---- n--------- a------‬
మీరందరు ఇటాలియన్ నేర్చుకోండి ‫أ--- ت------ / أ--- ت----- ا--------.‬
‫------ t----------- / '----- t----------- a-----------‬
వాళ్ళు రషియన్ నేర్చుకుంటారు ‫ه- ي------ / ه-- ت----- ا------.‬
‫--- y----------- / h- t---------- a---------‬
   
భాషలు నేర్చుకోవడం ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది ‫ت--- ا----- م--- ل-------.‬
‫----- a-------- m----- l-----------‬
మేము మనుషులని అర్ధం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن----- م- ا----.‬
‫---- '--- n--------- m-- a------‬
మేము మనుషులతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن---- م- ا----.‬
‫---- '-- n---------- m-- a------‬