తెలుగు » అరబిక్   జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద


43 [నలభై మూడు]

జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద

-

‫43 [ثلاثة وأربعون]‬
‫43 [thlatht wa'arbaeun]‬

‫فى حديقة الحيوان‬
‫fa hadiqat alhiwan‬

43 [నలభై మూడు]

జంతు ప్రదర్శనశాల వద్ద

-

‫43 [ثلاثة وأربعون]‬
‫43 [thlatht wa'arbaeun]‬

‫فى حديقة الحيوان‬
‫fa hadiqat alhiwan‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
జంతు ప్రదర్శనశాల అక్కడ ఉంది ‫ح---- ا-------- ه---.‬
‫------ a---------- h-----‬
జిరాఫీలు అక్కడ ఉన్నాయి ‫ه--- ا-------.‬
‫---- a----------‬
భల్లూకాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ‫أ-- ه- ا-----.‬
‫--- h- a---------‬
   
ఏనుగులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ا-------
‫--- a-------‬
పాములు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ا------ ؟-
‫--- a------- ‬
సింహాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ا-------
‫--- a------‬
   
నా వద్ద కేమరా ఉంది ‫ل-- آ-- ت----.‬
‫--- a--- t-----‬
నా వద్ద వీడియో కేమరా కూడా ఉంది ‫و--- ا--- آ-- ت---- أ----.‬
‫----- a---- a--- t----- '------‬
బ్యాటరీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ‫أ-- أ-- ب-------
‫--- '---- b-----‬
   
పెంగ్విన్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ه- ا---------
‫--- h- a--------‬
కంగారూలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ه- ا-------
‫--- h- a------‬
రైనోలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ه- و----- ا------
‫--- h- w------ a-----‬
   
మరుగు గది ఎక్కడ ఉంది? ‫أ-- ه- ا--------
‫---- h- a-------‬
అక్కడ ఒక కఫే ఉంది ‫ه--- م---.‬
‫---- m-----‬
అక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది ‫ه--- م---.‬
‫---- m-----‬
   
ఒంటెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ه- ا-------
‫--- h- a-----‬
గొరిల్లాలు, జీబ్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ه--------- و------ ا-------
‫--- h---------- w------- a-------‬
పులులు, మొసళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ‫أ-- ه- ا----- و----------
‫--- h- a------- w----------‬