తెలుగు » అరబిక్   సాయంత్రం బయటకి వెళ్ళడం


44 [నలభై నాలుగు]

సాయంత్రం బయటకి వెళ్ళడం

-

‫44 [أربعة وأربعون]‬
‫44 [arbieat wa'arbaeun]‬

‫الخروج مساءً‬
‫alkhuruj msa'an‬

44 [నలభై నాలుగు]

సాయంత్రం బయటకి వెళ్ళడం

-

‫44 [أربعة وأربعون]‬
‫44 [arbieat wa'arbaeun]‬

‫الخروج مساءً‬
‫alkhuruj msa'an‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
సాయంత్రం బయటకి వెళ్ళడం ‫ه- ه--- م-----
‫-- h---- m----‬
ఇక్కడ ఎదైనా నైట్ క్లబ్ ఉందా? ‫ه- ه--- م--- ل-----
‫-- h---- m----- l----‬
ఇక్కడ ఎదైనా పబ్ ఉందా? ‫ه- ه--- ح-----
‫-- h---- h---‬
   
ఈ సాయంత్రం థియేటర్ లో ఏమి ప్రదర్శింపబోతోంది? ‫م- ي--- ا----- ع-- ا-------
‫--- y------- a-------- e---- a------‬
ఈ సాయంత్రం సినిమా లో ఏ మోవీ ఆడబోతోంది? ‫م- ي--- ا----- ف- ا------ ؟-
‫-- y------- a-------- f- a-------- ‬
ఈ సాయంత్రం టీవీ లో ఏముంది? ‫م- ي--- ا----- ف- ا------ ؟-
‫-- y------- a-------- f- a-------- ‬
   
థియేటర్ లో వెళ్ళడానికి టికెట్లు ఇంకా దొరుకుతున్నాయా? ‫أ-- ت--- ه--- ت---- ل----- ؟-
‫--- t---- h---- t------- l-------- ‬
సినిమా వెళ్ళడానికి టికెట్లు ఇంకా దొరుకుతున్నాయా? ‫أ-- ت--- ه--- ت---- ل------ ؟-
‫--- t---- h---- t------- l--------- ‬
ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్ కి వెళ్ళడానికి టికెట్లు ఇంకా దొరుకుతున్నాయా? ‫أ-- ت--- ه--- ت---- ل---- ك-- ا------
‫--- t---- h---- t------- l------- k---- a-----‬
   
నేను వెనక్కి కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను ‫أ--- أ- أ--- ف- ا----.‬
‫----- '--- '----- f- a------‬
నేను మధ్యలో ఎక్కడైనా కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను ‫أ--- أ- أ--- ف- ا----.‬
‫----- '--- '----- f- a------‬
నేను ముందు కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను ‫أ--- أ- أ--- ف- ا-----.‬
‫---- '--- '----- f- a-------‬
   
మీరు నాకు ఎదైనా సిఫారసు చేస్తారా? ‫أ------ ب--- م---
‫--------- b------ m-‬
ప్రదర్శన ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ‫م-- ي--- ا------
‫---- y---- a-----‬
మీరు నాకు ఒక టికెట్ తెచ్చివ్వగలుగుతారా? ‫ه- ب------ أ- ت--- ل- ت------
‫--- b-------- '-- t---- l- t---------‬
   
దగ్గర్లో ఎక్కడైనా గోల్ఫ్ ఆడే మైదానం ఎమన్నా ఉందా? ‫ه- ه--- م--- غ--- ق--- ؟-
‫-- h---- m----- g---- q---- ‬
దగ్గర్లో ఎక్కడైనా టెన్నిస్ ఆడే మైదానం ఎమన్నా ఉందా? ‫ه- ه--- م--- ل--- ا----- ق--- ؟-
‫-- h---- m----- l------ a------- q---- ‬
దగ్గర్లో ఎక్కడైనా ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎదైనా ఉందా? ‫ه- ه--- م--- د---- ق-----
‫-- h---- m------- d------ q----‬