తెలుగు » అరబిక్   డిస్కో లో


46 [నలభై ఆరు]

డిస్కో లో

-

‫46 [ستة وأربعون]‬
‫46 [stt wa'arbaeun]‬

‫فى المرقص‬
‫faa almurqas‬

46 [నలభై ఆరు]

డిస్కో లో

-

‫46 [ستة وأربعون]‬
‫46 [stt wa'arbaeun]‬

‫فى المرقص‬
‫faa almurqas‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
ఈ సీట్ లో ఇంతకు మునుపే ఎవరైనా ఉన్నారా? ‫ه- ه-------- ش-----
‫-- h--------- s-----‬
నేను మీ దగ్గర కూర్చోవచ్చా? ‫أ---- ل- ب------ ب------
‫------- l- b-------- b-------‬
తప్పకుండా ‫ب-- س---.‬
‫---- s----‬
   
మీకు మ్యూజిక్ నచ్చిందా? ‫ك-- و--- ا---------
‫--- w------ a--------‬
కొంచం గోలగా ఉంది ‫ع---- ب-- ا----.‬
‫----- b-- a---------‬
కానీ, ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు చాలా బాగా వాయిస్తున్నారు ‫و--- ا----- ت--- ب--- ج-- ل-----.‬
‫------ a------- t----- b------ j---- l---------‬
   
మీరు ఇక్కడికి తరచూ వస్తుంటారా? ‫ه- ت--- ب------- إ-- ه----
‫-- t-- b---------- '----- h--‬
లేదు, ఇదే మొదటి సారి ‫ل-- ه-- ه- ا---- ا-----.‬
‫--- h----- h- a------- a-------‬
నేను ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడూ ఇక్కడికి రాలేదు ‫ل- أ-- ه-- م- ف--.‬
‫-- '---- h--- m-- f--‬
   
మీరు డ్యాంస్ చేస్తారా? ‫أ--- أ- ت-----
‫------ '--- t----‬
తరువాత చూద్దాం ‫ر--- ف- و-- ل---.‬
‫----- f- w--- l-----‬
నేను అంత బాగా డ్యాంస్ చేయలేను ‫ل- أ--- ا---- ت-----.‬
‫--- '----- a------ t------‬
   
అది చాలా సులువు ‫ه-- س-- ل-----.‬
‫---- s--- l---------‬
నేను చూపిస్తాను ‫س---- ذ--.‬
‫------ d-----‬
వద్దు, మరెప్పుడైనా చూద్దాం ‫ل-- أ--- ف- ف--- أ---.‬
‫--- '----- f- f----- '------‬
   
మీరు ఇంకెవరికోసమైనా ఎదురుచూస్తున్నారా? ‫أ----- أ------
‫--------- a-----‬
అవును, నా స్నేహితుడి కోసం ‫ن--- ص----.‬
‫----- s-----‬
ఇదిగో అతను వచ్చేసారు! ‫إ-- ه---- ه- ه- ق---.‬
‫------ h------ h- h- q-----‬