తెలుగు » అరబిక్   సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు


48 [నలభై ఎనిమిది]

సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు

-

‫48[ثمانية وأربعون]‬
‫48[thimanit wa'arbaeun]‬

‫نشاط الإجازة / العطلة‬
‫nshat al'iijazat / aleatlat‬

48 [నలభై ఎనిమిది]

సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు

-

‫48[ثمانية وأربعون]‬
‫48[thimanit wa'arbaeun]‬

‫نشاط الإجازة / العطلة‬
‫nshat al'iijazat / aleatlat‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
సముద్ర తీరం పరిశుభ్రంగా ఉందా? ‫ه- ا----- ن-----
‫-- a-------- n----‬
అక్కడ ఎవరైనా ఈత కొట్టచ్చా? ‫ه- ا------ م---- ه-----
‫-- a--------- m------- h----‬
అక్కడ్ ఈత కొట్టడం ప్రమాదకరం కాదు కదా? ‫ه- ا---------- ه-----
‫--- a----------- h----‬
   
ఇక్కడ ఒక గొడుగు / పారాసోల్ అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? ‫أ------------- م-----
‫--------------- m--‬
ఇక్కడ ఒక డెక్ కుర్చీ అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? ‫أ------ ا------ ك--- م--- ق--- ل-----
‫-------- a------ k---- m---- q---- l---‬
ఇక్కడ ఒక నావని అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? ‫أ------ ا------ ق-----
‫------- a------- q---‬
   
నాకు సర్ఫింగ్ చేయాలని ఉంది ‫أ-- ر--- ا------.‬
‫---- r---- a-------‬
నాకు డైవింగ్ చేయాలని ఉంది ‫أ-- ا----.‬
‫---- a------‬
నాకు వాటర్ స్కీయింగ్ చేయాలని ఉంది ‫أ-- ا----- ع-- ا----.‬
‫---- a---------- e---- a-----‬
   
సర్ఫ్ బోర్డ్ అద్దెకి దొరుకుతుందా? ‫أ------ ا------ خ--- ا---------
‫-------- a------- k-------- a--------‬
డైవింగ్ చేసేందుకు ఉపయోగపడే పరికరాలు అద్దెకి దొరుకుతాయా? ‫أ------ ا------ م---- ا------
‫------- a------ m------- a-----‬
వాటర్ స్కీలు అద్దెకి దొరుకుతాయా? ‫أ------ ا------ ز----- ا------
‫-------- a------- z------ a----‬
   
నేను కేవలం నేర్చుకునే స్థాయిలో ఉన్నవాడిని / ఉన్నదాన్ని ‫أ-- ل-- س-- م----.‬
‫--- l--- s---- m-----‬
నేను ఒక మాదిరిగా మంచిగా చేస్తున్న వాడిని / దానిని ‫إ--- م----.‬
‫------- m-------‬
ఇందులో నాకు మంచి నేర్పు ఉన్నది ‫إ-- ع-- د---- ب---.‬
‫----- e---- d------ b-------‬
   
స్కీ లిఫ్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ‫أ-- ه- ا----- ا--------
‫--- h- a-------- a--------‬
మీ వద్ద స్కీలు ఉన్నాయా? ‫ه- ل--- خ--- ا-------
‫-- l----- k-------- a-------‬
మీ వద్ద స్కీ బూట్లు ఉన్నాయా? ‫ه- ل--- أ---- ا-------
‫-- l----- '------- a--------‬