తెలుగు » అరబిక్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

‫53 [ثلاثة وخمسون]‬
‫53 [thlatht wakhamsun]‬

‫المتاجر‬
‫almatajr‬

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

‫53 [ثلاثة وخمسون]‬
‫53 [thlatht wakhamsun]‬

‫المتاجر‬
‫almatajr‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము ‫إ--- ن--- ع- م--- ل------ ا-------.‬
‫------- n------ e-- m----- l---------- a---------‬
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫إ--- ن--- ع- م----.‬
‫------- n------ e-- m---------‬
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫إ--- ن--- ع- ص-----.‬
‫------- n------ e-- s-------‬
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن---- ك-- ق--.‬
‫---- '--- n------- k------ q----‬
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن---- س---- (س--).‬
‫---- '--- n------- s----- (s---)‬
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن---- أ----.‬
‫---- '--- n------- '-------‬
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫ن--- ع- م-- ر---- ل---- ك-- ق--.‬
‫------ e-- m----- r----- l------- k---- q---‬
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫ن--- ع- م---- ل---- س----.‬
‫------- e-- m--------- l------- s-----‬
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫ن--- ع- ص----- ل---- أ----.‬
‫------ e-- s------ l------- '------‬
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను ‫إ-- أ--- ع- ص---.‬
‫----- '------ e-- s-------‬
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను ‫أ--- ع- م-- ت----.‬
‫------ e-- m----- t-----‬
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను ‫أ--- ع- م-- ب-- ح-----.‬
‫------- e-- m----- b--- h--------‬
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను ‫إ-- أ--- ش--- خ---.‬
‫----- '---- s------- k-----‬
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను ‫إ-- أ--- ش--- ف---.‬
‫----- '---- s------- f-----‬
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను ‫إ-- أ--- ش--- ك---.‬
‫----- '---- s----- k-------‬
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను ‫أ--- ع- ص--- ل---- خ---.‬
‫------ e-- s----- l------- k----‬
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను ‫إ-- أ--- ع- م-- ت---- ل----- ف-----.‬
‫---- '------ e-- m----- t----- l--------- f------‬
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను ‫أ--- ع- م-- ح----- ل----- ك---.‬
‫------- e-- m----- h------- l--------- k-------‬