తెలుగు » అరబిక్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

+ ‫53 [ثلاثة وخمسون]‬53 [thlathat wakhamsun]

+ ‫المتاجر‬almtajr

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

‫53 [ثلاثة وخمسون]‬
53 [thlathat wakhamsun]

‫المتاجر‬
almtajr

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము ‫إ--- ن--- ع- م--- ل------ ا-------.‬
'------ n------ e-- m----- l---------- a---------.
+
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫إ--- ن--- ع- م----.‬
'------ n------ e-- m--------.
+
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫إ--- ن--- ع- ص-----.‬
'------ n------ e-- s-------.
+
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن---- ك-- ق--.‬
n--- '--- n------- k------ q-----.
+
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن---- س---- (س--).‬
n--- '-- n------- s----- (s--).
+
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن---- أ----.‬
n--- '-- n------- '-------.
+
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫ن--- ع- م-- ر---- ل---- ك-- ق--.‬
n----- e-- m------ r----- l------- k---- q---.
+
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫ن--- ع- م---- ل---- س----.‬
n------ e-- m-------- l------- s------.
+
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము ‫ن--- ع- ص----- ل---- أ----.‬
n----- e-- s------- l------- '------.
+
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను ‫إ-- أ--- ع- ص---.‬
'---- '------ e-- s----.
+
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను ‫أ--- ع- م-- ت----.‬
a----- e-- m----- t-----.
+
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను ‫أ--- ع- م-- ب-- ح-----.‬
a----- e-- m----- b--- h---------.
+
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను ‫إ-- أ--- ش--- خ---.‬
'---- '---- s----- k----.
+
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను ‫إ-- أ--- ش--- ف---.‬
'----- '---- s----- f----.
+
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను ‫إ-- أ--- ش--- ك---.‬
'----- '---- s------- k-----.
+
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను ‫أ--- ع- ص--- ل---- خ---.‬
a----- e-- s----- l------- k----.
+
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను ‫إ-- أ--- ع- م-- ت---- ل----- ف-----.‬
'---- '------ e-- m----- t----- l-------- f------.
+
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను ‫أ--- ع- م-- ح----- ل----- ك---.‬
a----- e-- m----- h------- l---------- k------.
+