తెలుగు » అరబిక్   పని


55 [యాభై ఐదు]

పని

-

‫55 [خمسة وخمسون]‬
‫55 [khmst wakhamasun]‬

‫العمل / المهنة‬
‫aleamal / almuhnat‬

55 [యాభై ఐదు]

పని

-

‫55 [خمسة وخمسون]‬
‫55 [khmst wakhamasun]‬

‫العمل / المهنة‬
‫aleamal / almuhnat‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు ఏమి చేస్తుంటారు? ‫م- م----- / أ-- م--- ت------
‫-- m---------- / a-- m--- t----‬
నా భర్త డాక్టర్ ‫ز--- ط---.‬
‫---- t----‬
నేను పార్ట్-టైమ్ నర్సుగా పనిచేస్తున్నాను ‫و--- أ--- ب---- ج--- ك-----.‬
‫------ '----- b------ j----- k------‬
   
తొందరలోనే మేము మా పించను అందుకోబోతున్నాము ‫ق----- س------.‬
‫------- s----------‬
కానీ పన్నులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ‫و--- ا------ م-----.‬
‫----- a--------- m----------‬
మరియు ఆరోగ్య భీమా ఖరీదు ఎక్కువ ‫و------- ا---- م----.‬
‫--------- a------ m------‬
   
మీరు ఏమి అవుదామనుకుంటున్నారు? ‫م- ت--- أ- ت-----
‫--- t---- '-- t----‬
నేను ఇంజనీరు అవుదామనుకుంటున్నాను ‫أ--- أ- أ--- م------.‬
‫---- '--- '----- m-------‬
నేను కాలేజీ కి వెళ్దామనుకుంటున్నాను ‫أ--- أ- أ--- ف- ا------.‬
‫---- '--- '----- f- a---------‬
   
నేను శిక్షణ పొందుతున్న విధ్యార్థిని ‫أ-- م----.‬
‫--- m-------‬
నాకు సంపాదన ఎక్కువ రాదు ‫ل- أ--- ك-----.‬
‫--- '----- k-------‬
నేను విదేశంలో శిక్షణ పొందుతున్న విధ్యార్థిని ‫أ-- أ---- ف- د--- أ-----.‬
‫--- '--------- f- d----- '-------‬
   
ఆయన మా యజమాని ‫ه-- ه- ر----.‬
‫---- h- r------‬
నాకు మంచి సహోద్యోగులు ఉన్నారు ‫و------ ل----.‬
‫---------- l-------‬
మేము అందరం తరచూ మధ్యాహ్నం కేఫ్ కి వెళ్తాము ‫ع-- ا---- ن--- ج----- إ-- ا-----/ ا----- ف- ا------
‫---- a------ n------ j------ '----- a--------/ a------- f- a-----------‬
   
నేను ఒక ఉద్యోగం వెతుకుతున్నాను ‫إ-- أ--- ل----- ع-- ع--.‬
‫----- '----- l------- e---- e--‬
ఇప్పటికే నేను ఒక సంవత్సరం నుండి నిరుద్యోగిగా ఉన్నాను ‫م-- ع-- و--- ع--- ع- ا----.‬
‫---- e-- w----- e---- e-- a----‬
ఈ దేశం లో ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు ‫ف- ه-- ا---- ا----- ع--- ع- ا----.‬
‫-- h--- a------ a------ e---- e-- a----‬