తెలుగు » అరబిక్   భావాలు


56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

‫56 [ستة وخمسون]‬
‫56 [stt wakhamasun]‬

‫المشاعر ، الأحاسيس‬
‫almashaeir , al'ahasis‬

56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

‫56 [ستة وخمسون]‬
‫56 [stt wakhamasun]‬

‫المشاعر ، الأحاسيس‬
‫almashaeir , al'ahasis‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నాకు కావాలని అనిపించుట ‫ل--- ر---.‬
‫---- r-------‬
మాకు కావాలని అనిపించుట ‫ل- ر--- ل---.‬
‫-- r------ l------‬
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట ‫ل- ر--- ل----.‬
‫--- r------ l------‬
   
భయం వేయుట ‫ا----- ب-----.‬
‫---------- b-------‬
నాకు భయం వేస్తోంది ‫أ--- ب----- / أ-- خ---.‬
‫------- b-------- / '--- k-----‬
నాకు భయం వేయడం లేదు ‫ل-- خ-----.‬
‫----- k-------‬
   
సమయం ఉండుట ‫ل--- و--.‬
‫---- w-----‬
ఆయనకి సమయం ఉంది ‫ل--- و--.‬
‫---- w-----‬
ఆయనకి సమయం లేదు ‫ل- و-- ل---.‬
‫-- w--- l------‬
   
విసుగ్గా ఉండుట ‫م--- س--- ض---
‫---- s---- d---‬
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది ‫ض---- ش--- ب-----.‬
‫------- s------ b--------‬
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు ‫إ--- ل- ت--- ي-----.‬
‫------- l- t------ y------‬
   
ఆకలి వేయుట ‫ج----- ي---- م- ج---
‫------ y----- m-- j--‬
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? ‫ه- أ--- ج-----
‫-- '----- j---‬
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? ‫أ---- ج-------
‫------- j------‬
   
దాహం వేయుట ‫ع----- ظ---.‬
‫--------- z------‬
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది ‫ه- ع---.‬
‫--- e------‬
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు ‫ل---- ع---.‬
‫----- e------‬