తెలుగు » అరబిక్   శరీర అవయవాలు


58 [యాభై ఎనిమిది]

శరీర అవయవాలు

-

‫58 [ثمانية وخمسون]‬
‫58 [thmanyt wakhamsun]‬

‫أجزاء الجسم‬
‫ajiza' aljsm‬

58 [యాభై ఎనిమిది]

శరీర అవయవాలు

-

‫58 [ثمانية وخمسون]‬
‫58 [thmanyt wakhamsun]‬

‫أجزاء الجسم‬
‫ajiza' aljsm‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను ఒక మగమనిషి బొమ్మ గీస్తున్నాను ‫أ---- ر----.‬
‫------- r-----‬
మొదట తల ‫أ---- ا----.‬
‫------ a------‬
ఆ మనిషి ఒక టోపీ పెట్టుకుని ఉన్నాడు ‫ي---- ا---- ق----.‬
‫------ a------- q-----‬
   
ఎవ్వరూ ఆ మనిషి జుట్టుని చూడలేరు ‫ل- ي--- ر--- ا----.‬
‫-- y----- r---- a--------‬
అలాగే ఆ మనిషి చెవులని కూడా ఎవ్వరూ చూడలేరు ‫و-- ي--- أ---- ر--- ا------.‬
‫--- y----- a----- r---- a--------‬
అదే విధంగా ఆ మనిషి వీపుని కూడా ఎవ్వరూ చూడలేరు ‫و-- ي--- ك--- ر--- ا----.‬
‫--- y----- k---- r---- a------‬
   
నేను కళ్ళు మరియు నోటిని గీస్తున్నాను ‫إ-- أ--- ا------ و----.‬
‫----- '----- a-------- w------‬
మనిషి నర్తిస్తున్నాడు మరియు నవ్వుతున్నాడు ‫ي--- ا---- و----.‬
‫------ a------- w-------‬
ఆ మనిషికి ఒక పొడుగాటి ముక్కు ఉంది ‫ل---- أ-- ط---.‬
‫-------- '--- t----‬
   
అతను తన చేతిలో ఒక చేతికర్రని పుచ్చుకుని ఉన్నాడు ‫إ-- ي--- ع-- ف- ي--.‬
‫------ y----- e---- f- y-----‬
అతను తన మెడ చుట్టూ ఒక స్కార్ఫ్ ని కూడా చుట్టుకుని ఉన్నాడు ‫و----- و----- ح-- ع---.‬
‫------- w------- h--- e------‬
ఇది శీతాకాలం, ఇప్పుడు చల్లగా ఉంది ‫ا---- ف-- ا----- و----- ب---.‬
‫------ f--- a--------- w------- b---‬
   
చేతులు దృఢంగా ఉన్నాయి ‫ا------- ق----.‬
‫------------ q-------‬
కాళ్ళు కూడా దృఢంగా ఉన్నాయి ‫و------- أ----.‬
‫-------- a-----‬
ఆ మనిషిని మంచుతో తయారుచేయబడింది ‫ا---- ه- م- ا----.‬
‫-------- h- m-- a---------‬
   
అతను ప్యాంటు గానీ కోట్ కానీ ఏదీ వేసుకోలేదు ‫إ-- ل- ي---- س------ و-- م-----.‬
‫------ l- y------ s------- w--- m------‬
కానీ ఆ మనిషి చలికి గడ్డకట్టుకుపోలేదు ‫و----- ل- ي--- ب-----.‬
‫--------- l- y------ b-------‬
అతను ఒక స్నో-మ్యాన్ ‫إ-- ر-- ا----.‬
‫------ r---- a--------‬