తెలుగు » అరబిక్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

‫6 [ستة]‬
‫6 [stt]‬

‫القراءة والكتابة‬
‫alqqara'at walkitabat‬

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

‫6 [ستة]‬
‫6 [stt]‬

‫القراءة والكتابة‬
‫alqqara'at walkitabat‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను చదువుతాను ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను ‫أ--- ح-----.‬
‫---- h-----‬
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను ‫أ--- ك---.‬
‫---- k------‬
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను ‫ أ--- ج---.‬
‫ '---- j------‬
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను ‫ أ--- ر----.‬
‫ '---- r-------‬
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను ‫ أ--- ك-----.‬
‫ '---- k------‬
   
నేను చదువుతాను ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
నువ్వు చదువు ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
‫--- t---- / a-- t---------‬
అతను చదువుతాడు ‫ه- ي---.‬
‫-- y------‬
   
నేను వ్రాస్తాను ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ح-----.‬
‫------ h-----‬
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ك---.‬
‫----- k------‬
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ج---.‬
‫------ j-----‬
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ر----.‬
‫----- r-------‬
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ك-----.‬
‫----- k------‬
   
నేను వ్రాస్తాను ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
నువ్వు వ్రాయి ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
‫--- t----- / a-- t--------‬
అతను వ్రాస్తాడు ‫ه- ي---.‬
‫-- y------‬