తెలుగు » అరబిక్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

+ ‫6 [ستة]‬6 [st]

+ ‫القراءة والكتابة‬alqara'at walkitabat

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

‫6 [ستة]‬
6 [st]

‫القراءة والكتابة‬
alqara'at walkitabat

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను చదువుతాను ‫أ-- أ---.‬
a--- '------.
+
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను ‫أ--- ح-----.‬
a---- h-----.
+
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను ‫أ--- ك---.‬
a---- k-------.
+
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను ‫ أ--- ج---.‬
'---- j------.
+
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను ‫ أ--- ر----.‬
'---- r-------.
+
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను ‫ أ--- ك-----.‬
'---- k------.
+
   
నేను చదువుతాను ‫أ-- أ---.‬
a--- '------.
+
నువ్వు చదువు ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
a-- t---- / a-- t--------.
+
అతను చదువుతాడు ‫ه- ي---.‬
h- y------.
+
   
నేను వ్రాస్తాను ‫أ-- أ---.‬
a--- '-----.
+
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ح-----.‬
a----- h-----.
+
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ك---.‬
a----- k-------.
+
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ج---.‬
a----- j------.
+
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ر----.‬
a----- r-------.
+
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను ‫أ--- ك-----.‬
a----- k------.
+
   
నేను వ్రాస్తాను ‫أ-- أ---.‬
a--- '-----.
+
నువ్వు వ్రాయి ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
a-- t----- / a-- t--------.
+
అతను వ్రాస్తాడు ‫ه- ي---.‬
h- y-----.
+