తెలుగు » అరబిక్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

‫61 [واحد وستون]‬
‫61 [wahd wstwn]‬

‫الأعداد الترتيبية‬
‫al'aedad altrtybyt‬

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

‫61 [واحد وستون]‬
‫61 [wahd wstwn]‬

‫الأعداد الترتيبية‬
‫al'aedad altrtybyt‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
జనవరీ మొదటి నెల ‫ا---- ا---- ه- ك---- ا-----.‬
‫--------- a------- h- k---- a--------‬
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల ‫ا---- ا----- ه- ش---.‬
‫--------- a-------- h- s----‬
మార్చి మూడవ నెల ‫ا---- ا----- ه- آ---.‬
‫--------- a---------- h- a----‬
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల ‫ا----- ا----- ه- ن----.‬
‫-------- a------- h- n----‬
మే ఐదవ నెల ‫ا---- ا----- ه- أ---.‬
‫---------- a------- h- '-----‬
జూన్ ఆరవ నెల ‫ا---- ا----- ه- ح-----.‬
‫---------- a------- h- h-------‬
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది ‫ا----- ا---- ع---- ع- ن-- س--.‬
‫--------- a---- e------ e-- n-- s------‬
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, ‫ك---- ا------ ش---- آ-----
‫----- a--------- s------- a-----‬
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ‫ن----- أ---- ح-----.‬
‫------ '------ h-------‬
   
జూలై ఏడవ నెల ‫ا---- ا----- ه- ت---.‬
‫--------- a------- h- t-----‬
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల ‫ا---- ا----- ه- آ-.‬
‫---------- a--------- h- a--‬
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల ‫ا---- ا----- ه- أ----.‬
‫--------- a------- h- '-----‬
   
అక్టోబర్ పదవ నెల ‫ا---- ا----- ه- ت---- ا----.‬
‫---------- a------- h- t------ a-----‬
నవంబర్ పదకొండో నెల ‫ا---- ا----- ع-- ه- ت---- ا-----.‬
‫--------- a----- e--- h- t------ a--------‬
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల ‫ا---- ا----- ع-- ه- ك---- ا----.‬
‫---------- a------ e--- h- k---- a----‬
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది ‫ا----- ع-- ش---- ه- ع---- ع- س--.‬
‫------- e--- s------ h- e------ e-- s-----‬
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, ‫ت---- آ-- أ------
‫----- a--- '------‬
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ ‫ت---- ا----- ت---- ا------ ك---- ا----.‬
‫------ a----- t------ a--------- k---- a----‬