తెలుగు » అరబిక్   ప్రశ్నలు అడగటం 1


62 [అరవై రెండు]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

-

‫62 [اثنان وستون]‬
‫62 [athnan wastwn]‬

‫طرح / وجّه اسئلة 1‬
‫trih / wjjh 'asyilat 1‬

62 [అరవై రెండు]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

-

‫62 [اثنان وستون]‬
‫62 [athnan wastwn]‬

‫طرح / وجّه اسئلة 1‬
‫trih / wjjh 'asyilat 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేర్చుకోవడం ‫ت----- ح--- ت----
‫------ h------ t-----‬
విధ్యార్థులు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారా? ‫ه- ي---- ا------- ك-------
‫-- y--------- a---------- k-------‬
లేదు, వాళ్ళు కొద్దిగానే నేర్చుకుంటారు ‫ل-- إ--- ي------ ق-----.‬
‫--- '------- y----------- q------‬
   
అడగటం ‫س--- ا------
‫----- a------‬
మీరు తరచూ మీ అధ్యాపకుడిని / అధ్యాపకురాలిని ప్రశ్నలు అడగుతుంటారా? ‫أ---- ا----- ك-------
‫------- a------- k-------‬
లేదు, తరచు నేను ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగను ‫ل-- ل- أ---- ك-----.‬
‫--- l- '------- k-------‬
   
సమాధానం ఇవ్వడం ‫ر-- أ----
‫--- '----‬
దయచేసి సమాధానం ఇవ్వండి ‫أ--- م- ف-----
‫----- m-- f-----‬
నేను సమాధానం ఇస్తాను ‫إ-- أ---.‬
‫----- '----‬
   
పని చేయడం ‫ا----- ع---
‫----------- e--‬
ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారా? ‫أ----- ا-----
‫--------- a---‬
అవును ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు ‫ن--- إ-- ي---- ا---.‬
‫------ '----- y--------- a----‬
   
రావడం ‫أ--- ق---
‫----- q--‬
మీరు వస్తున్నారా? ‫أ--------
‫--------‬
అవును మేము తొందర్లోనే వస్తున్నాము ‫ن--- س---- ح----.‬
‫----- s----- h-----‬
   
ఉండటం ‫س--- أ--- ف-- ع---
‫------ '---- f-- e---‬
మీరు బర్లీన్ లో ఉంటారా? ‫أ---- ف- ب------
‫------- f- b-----‬
అవును, నేను బర్లీన్ లో ఉంటాను ‫ن--- إ-- أ--- ف- ب----.‬
‫------ '---- '----- f- b-----‬