తెలుగు » అరబిక్   నిరాకరణ 1


64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

‫64 [أربعة وستون]‬
‫64 [arbieat wastun]‬

‫النفي 1‬
‫alnnafi 1‬

64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

‫64 [أربعة وستون]‬
‫64 [arbieat wastun]‬

‫النفي 1‬
‫alnnafi 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు ‫ل- أ--- ا-----.‬
‫--- '----- a---------‬
నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు ‫ل- أ--- ا-----.‬
‫--- '----- a---------‬
నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు ‫ل- أ--- ا-----.‬
‫--- '----- a--------‬
   
అధ్యాపకుడు ‫ا------ ا------
‫--------- a-------‬
అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? ‫أ---- ا-------
‫-------- a-------‬
అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది ‫ن--- أ---- ج----.‬
‫------ '------- j-----‬
   
అధ్యాపకురాలు ‫ا------- ا-------
‫----------- a--------‬
అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? ‫أ---- ا--------
‫--------- a---------‬
అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది ‫ن--- أ----- ج----.‬
‫------ '-------- j-----‬
   
మనుషులు ‫ا-----
‫------‬
మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? ‫أ---- ا------
‫-------- a------‬
లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు ‫ل-- ل- أ----- ك-- ي--.‬
‫--- l- '--------- k--- y---‬
   
స్నేహితురాలు ‫ا-------
‫----------‬
మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? ‫أ---- ص------
‫------ s------‬
అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది ‫ن--- ل-- ص----.‬
‫----- l---- s-------‬
   
కూతురు ‫ا------
‫---------‬
మీకు కూతురు ఉన్నదా? ‫أ---- ا-----
‫------ a-----‬
లేదు, నాకు కూతురు లేదు ‫ل----- ل-- ا---.‬
‫------ l---- a--‬