తెలుగు » అరబిక్   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

‫66 [ستة وستون]‬
‫66 [stt wstwn]‬

‫ضمائر الملكية 1‬
‫dmayir almilkiat 1‬

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

‫66 [ستة وستون]‬
‫66 [stt wstwn]‬

‫ضمائر الملكية 1‬
‫dmayir almilkiat 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను-నాది-నా ‫أ-- ـ-------- ي / ـ------
‫--- y / y‬
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు ‫ل- أ-- م-----.‬
‫--- '---- m-------‬
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు ‫ل- أ-- ت---- س---.‬
‫--- '---- t---------- s----‬
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ‫ أ-- ـ------- ـ--/ ك-
‫ '--- k/ k‬
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? ‫ه- و--- م-------
‫-- w------ m------‬
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? ‫ه- و--- ت---- س-----
‫-- w------ t-------- s-----‬
   
అతను-అతనిది ‫ه- ـ-------- ـ-----/ ه-
‫-- h/ h‬
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? ‫أ---- أ-- ه- م-------
‫------- '--- h- m-------‬
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? ‫أ---- أ-- ه- ت---- س-----
‫------- '--- h- t-------- s-----‬
   
ఆమె-ఆమెది ‫ه- ـ--------- ه- / ـ-----
‫-- h- / h-‬
ఆమె డబ్బు పోయింది ‫ل-- ف--- ن-----.‬
‫---- f------ n------‬
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది ‫ك-- أ--- ف--- ب------ ا---------.‬
‫--- '------ f------ b--------- a------------‬
   
మనము-మన ‫ن-- ـ-------- ن--
‫---- n-‬
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు ‫ج--- م---.‬
‫----- m----‬
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది ‫ج---- ب--- ج---.‬
‫------ b------- j-------‬
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ‫أ--- ـ-------- ك- ـ-----/أ---- ـ------- ـ----
‫----- k-- k-/a--- k-‬
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ‫ي- أ----- أ-- و-------
‫--- '------ '--- w--------‬
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? ‫ي- أ----- أ-- و--------
‫--- '------- '--- w----------‬