తెలుగు » అరబిక్   సంబధబోధక సర్వనామములు 2


67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

‫67 [سبعة وستون]‬
‫67 [sbieat wasatun]‬

‫ضمائر الملكية 2‬
‫dmayir almilkiat 2‬

67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

‫67 [سبعة وستون]‬
‫67 [sbieat wasatun]‬

‫ضمائر الملكية 2‬
‫dmayir almilkiat 2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
కళ్ళద్దాలు ‫ن-----
‫------‬
ఆయన తన కళ్ళద్దాలు మర్చిపోయారు ‫ل-- ن-- ن-----.‬
‫---- n--- n--------‬
ఆయన తన కళ్ళద్దాలని ఎక్కడ పెట్టారు? ‫أ-- ن------ ي- ت----
‫--- n--------- y- t----‬
   
గడియారం ‫ا------
‫---------‬
ఆయన గడియారం పనిచేయడం లేదు ‫س---- ت---.‬
‫------- t------‬
గడియారం గోడ మీద వేలాడుతోంది ‫ا----- م---- ع-- ا-----.‬
‫-------- m--------- e---- a------‬
   
పాస్ పోర్ట్ ‫ج--- ا-----
‫---- a------‬
ఆయన తన పాస్ పోర్ట్ పోగొట్టుకున్నారు ‫ل-- ف-- ج--- س---.‬
‫---- f---- j---- s-----‬
అలాగైతే, ఆయన పాస్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ‫أ-- ج--- س---- ي- ت----
‫---- j---- s------ y- t----‬
   
వాళ్ళు-వాళ్ళ / తమ ‫ه- ـ-------- ـ---/ه-- ـ------- ـ-----------
‫-- h-/h- h--‬
పిల్లలకి తమ తల్లి-దండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియడంలేదు ‫ل- ي--- ل------ ا----- ع-- و------.‬
‫-- y----- l-------- a------- e---- w----------‬
ఇదిగోండి, వాళ్ళ తల్లి-దండ్రులు వస్తుంన్నారు! ‫و--- ه- ق- أ-- و------.‬
‫------- h- q-- '---- w-------‬
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ‫ح---- ـ------- ـ----------
‫------- k-‬
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, మిల్లర్ గారు? ‫ك-- ك--- ر----- س-- م-----
‫--- k---- r-------- s-- m---‬
మీ భార్య ఎక్కడ ఉన్నారు, మిల్లర్ గారు? ‫أ-- ز----- س-- م-----
‫---- z------- s-- m---‬
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ‫ح------ ـ------- ـ---------
‫------ k-‬
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? ‫ك-- ك--- ر----- س--- ش-----
‫--- k---- r-------- s------ s-----‬
మీ భర్త ఎక్కడ ఉన్నారు, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? ‫أ-- ز---- س--- ش-----
‫---- z------ s------ s-----‬