తెలుగు » అరబిక్   అవసరం-కావాలి


69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

‫69[تسعة وستون]‬
‫69[tiseat wasatun]‬

‫احتاجــــــأراد‬
‫ahtaj'arad‬

69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

‫69[تسعة وستون]‬
‫69[tiseat wasatun]‬

‫احتاجــــــأراد‬
‫ahtaj'arad‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నాకు ఒక మంచం అవసరం ‫أ---- إ-- س---.‬
‫----- '----- s----‬
నేను పడుకోవాలి ‫أ--- أ- أ---.‬
‫---- '--- '-----‬
ఇక్కడ మంచం ఉందా? ‫ه- ه--- س-----
‫-- h---- s----‬
   
నాకు ఒక ల్యాంప్ అవసరం ‫أ---- إ-- م----.‬
‫----- '----- m-----‬
నేను చదువుకోవాలి ‫أ--- أ- أ---.‬
‫---- '--- '------‬
ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉందా? ‫ه- ه--- م------
‫-- h---- m-----‬
   
నాకు ఒక టెలిఫోన్ అవసరం ‫أ---- إ-- ه---.‬
‫----- '----- h---‬
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవాలి ‫أ--- أ- أ--- ه------.‬
‫---- '-- '------- h-------‬
ఇక్కడ టెలిఫోన్ ఉందా? ‫ه- ه--- ه-----
‫-- h---- h---‬
   
నాకు ఒక కేమరా అవసరం ‫أ---- إ-- آ-- ت----.‬
‫----- '----- a--- t-----‬
నేను ఫొటోలు తీసుకోవాలి ‫أ--- أ- أ----.‬
‫---- '--- a----‬
ఇక్కడ కేమరా ఉందా? ‫ه- ه--- آ-- ت------
‫-- h---- a--- t-----‬
   
నాకు ఒక కంప్యూటర్ అవసరం ‫أ---- إ-- ح----.‬
‫----- '----- h----‬
నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపుకోవాలి ‫أ--- أ- أ--- ر---- إ--------.‬
‫---- '-- '----- r------ '-----------‬
ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా? ‫ه- ه--- ح----.‬
‫-- h---- h----‬
   
నాకు ఒక పెన్ అవసరం ‫أ---- إ-- ق-- ح-- ن---.‬
‫----- '----- q---- h--- n----‬
నేను ఏదో వ్రాసుకోవాలి ‫أ--- أ- أ--- ش----.‬
‫---- '--- '----- s------‬
ఇక్కడ ఒక పేపర్ మరియు ఒక పెన్ ఉన్నాయా? ‫ه- ه--- و--- و--- ح-- ن-----
‫-- h---- w------ w----- h--- n----‬