తెలుగు » అరబిక్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

‫7 [سبعة]‬
‫7 [sbiet]‬

‫الأعداد‬
‫al'aedad‬

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

‫7 [سبعة]‬
‫7 [sbiet]‬

‫الأعداد‬
‫al'aedad‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను లెక్కపెడతాను ‫أ-- أ----
‫---- a---‬
ఒకటి, రెండు, మూడు ‫و---- ا----- ث-----
‫------ a------- t------‬
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను ‫أ-- أ-- ح-- ث----.‬
‫--- '----- h---- t---------‬
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: ‫أ- أ---- ا-----
‫-- '------ a----‬
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ‫أ----- خ---- س---
‫--------- k------- s--‬
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది ‫س---- ث------ ت----
‫-------- t---------- t---‬
   
నేను లెక్కపెడతాను ‫أ-- أ--.‬
‫--- '---‬
నువ్వు లెక్కపెట్టు ‫أ--- ت-- / أ--- ت----.‬
‫--- t----- / a-- t-----‬
అతను లెక్కపెడతాడు ‫ه- ي--.‬
‫-- y--‬
   
ఒకటి. మొదటిది ‫و---. / ا----.‬
‫---- / a-----‬
రెండు. రెండవది ‫ا---- / ا-----.‬
‫------- / a---------‬
మూడు. మూడవది ‫ث----/ ا-----.‬
‫---------/ a----------‬
   
నాలుగు. నాల్గవది ‫أ---- / ا-----.‬
‫------- / a-------‬
ఐదు. ఐదవది ‫خ--- / ا-----.‬
‫----- / a-------‬
ఆరు. ఆరవది ‫س--/ ا-----.‬
‫-----/ a--------‬
   
ఏడు. ఏడవది ‫س---/ ا-----.‬
‫------/ a------‬
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది ‫ث-----/ ا-----.‬
‫---------/ a---------‬
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది ‫ت---/ ا-----.‬
‫-------/ a-------‬