తెలుగు » అరబిక్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

+ ‫7 [سبعة]‬7 [sbe]

+ ‫الأعداد‬al'aedad

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

‫7 [سبعة]‬
7 [sbe]

‫الأعداد‬
al'aedad

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను లెక్కపెడతాను ‫أ-- أ----
a-- '----:
+
ఒకటి, రెండు, మూడు ‫و---- ا----- ث-----
w---- a------ t-----t
+
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను ‫أ-- أ-- ح-- ث----.‬
a--- '----- h---- t------.
+
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: ‫أ- أ---- ا-----
a-- '------ a----:
+
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ‫أ----- خ---- س---
a----- k----- s-t
+
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది ‫س---- ث------ ت----
s------- t--------- t--t
+
   
నేను లెక్కపెడతాను ‫أ-- أ--.‬
a--- '---.
+
నువ్వు లెక్కపెట్టు ‫أ--- ت-- / أ--- ت----.‬
a-- t----- / a-- t------.
+
అతను లెక్కపెడతాడు ‫ه- ي--.‬
h- y--.
+
   
ఒకటి. మొదటిది ‫و---. / ا----.‬
w-----. / a------.
+
రెండు. రెండవది ‫ا---- / ا-----.‬
a----- / a--------.
+
మూడు. మూడవది ‫ث----/ ا-----.‬
t--------/ a--------.
+
   
నాలుగు. నాల్గవది ‫أ---- / ا-----.‬
a------ / a-------.
+
ఐదు. ఐదవది ‫خ--- / ا-----.‬
k------ / a-------.
+
ఆరు. ఆరవది ‫س--/ ا-----.‬
s----/ a-------.
+
   
ఏడు. ఏడవది ‫س---/ ا-----.‬
s------/ a-------.
+
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది ‫ث-----/ ا-----.‬
t--------/ a-------.
+
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది ‫ت---/ ا-----.‬
t------/ a-------.
+