తెలుగు » అరబిక్   ఏదో కావాలని అనుకోవడం


71 [డెబ్బై ఒకటి]

ఏదో కావాలని అనుకోవడం

-

‫71[واحد وسبعون]‬
‫71[wahid wasabeun]‬

‫أراد / أحب شيئاً‬
‫arad / 'uhibb shyyaan‬

71 [డెబ్బై ఒకటి]

ఏదో కావాలని అనుకోవడం

-

‫71[واحد وسبعون]‬
‫71[wahid wasabeun]‬

‫أراد / أحب شيئاً‬
‫arad / 'uhibb shyyaan‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారు? ‫م- ت-------
‫-- t------‬
మీరు ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడాలని అనుకుంటున్నారా? ‫أ----- ا---- ب--- ا------
‫------- a------ b----- a-----‬
మీరు తమ స్నేహితులని కలవాలని అనుకుంటున్నారా? ‫أ----- ز---- أ-------
‫------- z----- '------‬
   
కావాలి ‫أ----
‫----‬
నేను ఆలస్యంగా రాను ‫ل- أ--- ا----- م------.‬
‫--- '---- a------ m--------‬
నేను అక్కడికి వెళ్ళను ‫ل- أ--- ا----- إ-- ه---.‬
‫-- '---- a--------- '----- h-----‬
   
నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి ‫أ--- ا----- إ-- ا----.‬
‫---- a--------- '----- a-----‬
నేను ఇంట్లో ఉండాలి ‫أ--- ا----- ف- ا----.‬
‫---- a------ f- a-----‬
నేను ఒక్కడినే / ఒక్కతినే ఉండాలి ‫أ--- أ- أ--- ل----.‬
‫---- '-- '---- l-------‬
   
మీరు ఇక్కడ ఉండాలని ఉందా? ‫أ---- ا----- ه----
‫------ a------ h--‬
మీకు ఇక్కడ తినాలని ఉందా? ‫أ---- أ- ت--- ه----
‫------ '--- t---- h--‬
మీకు ఇక్కడ నిద్రపోవాలని ఉందా? ‫أ---- أ- ت--- ه----
‫------ '--- t---- h--‬
   
మీకు రేపు వెళ్ళాలని ఉందా? ‫أ---- ا----- غ-----
‫------ a------- g-----‬
మీకు రేపటివరకు ఉండాలని ఉందా? ‫أ---- ا----- ح-- ا-----
‫----- a------ h---- a----‬
మీకు రేపే బిల్ ని చెల్లించాలని ఉందా? ‫أ---- د-- ا----- غ-----
‫------ d--- a------ g-----‬
   
మీకు డిస్కో కి వెళ్ళాలని ఉందా? ‫أ------ ا----- إ-- ا-------
‫-------- a--------- '----- a------‬
మీకు సినిమా కి వెళ్ళాలని ఉందా? ‫أ------ ا----- إ-- ا--------
‫-------- a--------- '----- a-------‬
మీకు కఫే కి వెళ్ళాలని ఉందా? ‫أ------ ا----- إ-- ا-------
‫-------- a--------- '----- a-------‬