తెలుగు » అరబిక్   చెయ్యాలి / తప్పకుండా


72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

-

‫72[اثنان وسبعون]‬
‫72[athnan wasabeun]‬

‫وجب فعل شيء‬
‫wjib faeal shy'‬

72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

-

‫72[اثنان وسبعون]‬
‫72[athnan wasabeun]‬

‫وجب فعل شيء‬
‫wjib faeal shy'‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
తప్పకుండా ‫و-------- ل---
‫----------- l--‬
నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి ‫ع-- أ- أ--- ا------.‬
‫--- '--- '------- a----------‬
నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి ‫ع-- د-- ن---- ا-----.‬
‫---- d--- n------ a--------‬
   
మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారినే లేవాలి ‫ع--- أ- ت----- م-----.‬
‫---- '--- t-------- m------‬
మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయ్యాలి ‫ع--- أ- ت--- ك-----.‬
‫---- '-- t----- k-------‬
మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి ‫ع--- أ- ت--- د----- ف- ا-------.‬
‫---- '-- t---- d------ f- a--------‬
   
ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి ‫ع--- أ- ي--- ا----- ب------.‬
‫---- '--- y---- a-------- b---------‬
ఆయన కారుని బాగుచేయాలి ‫ع--- أ- ي--- ا------.‬
‫---- '--- y----- a----------‬
ఆయన కారుని శుభ్రం చేయాలి ‫ع--- أ- ي--- ا------.‬
‫---- '--- y------ a----------‬
   
ఆమె తప్పనిసరిగా కొనాలి ‫ع----- أ- ت----.‬
‫------- '--- t----------‬
ఆమె తప్పనిసరిగా అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రం చేయాలి ‫ع---- أ- ت--- ا----.‬
‫----- '--- t------- a---------‬
ఆమె తప్పనిసరిగా బట్టలని ఉతకాలి ‫ع---- أ- ت--- ا-----.‬
‫----- '--- t------ a--------‬
   
మనం వెంటనే బడికి వెళ్ళాలి ‫ع---- أ- ن--- ف---- إ-- ا------.‬
‫----- '-- n------ f----- '----- a----------‬
మనం వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి ‫ع---- أ- ن--- ف---- إ-- ا----.‬
‫----- '-- n------ f----- '----- a------‬
మనం వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి ‫ع---- أ- ن--- ف---- إ-- ا-----.‬
‫----- '-- n------ f----- '----- a--------‬
   
మనం బస్ కోసం వేచి ఉండాలి ‫ع---- أ- ت------ ا------.‬
‫------ '--- t--------- a---------‬
మనం ట్రేన్ కోసం వేచి ఉండాలి ‫ع---- أ- ت------ ا-----.‬
‫------ '--- t--------- a-------‬
మనం టాక్సీ కోసం వేచి ఉండాలి ‫ع---- أ- ت------ س---- ا-----.‬
‫------ '--- t--------- s------ a--------‬