తెలుగు » అరబిక్   అనుమతించుట


73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

‫73 [ثلاثة وسبعون]‬
‫73 [thlathat wasabeun]‬

‫السماح بفعل شيء‬
‫alssamah bifiel shy'‬

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

‫73 [ثلاثة وسبعون]‬
‫73 [thlathat wasabeun]‬

‫السماح بفعل شيء‬
‫alssamah bifiel shy'‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? ‫ه- س-- ل- ب----- ا--------
‫-- s---- l-- b------- a----------‬
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? ‫ه- س-- ل- ب--- ا-------
‫-- s---- l-- b------ a------‬
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? ‫ه- س-- ل- ب----- ب----- إ-- ا-------
‫-- s---- l-- b--------- b--------- '----- a------‬
   
చేయవచ్చు ‫س--- أ---- أ----
‫----- '------ '-----‬
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? ‫أ------ ا------ ه----
‫-------- a--------- h--‬
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? ‫أ----- ا------ ه----
‫------- a--------- h--‬
   
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? ‫أ---- ا---- ب------- ا-----------
‫------- a------ b---------- a-----------‬
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? ‫أ---- ا---- ب-----
‫----- a------ b----‬
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? ‫أ---- ا---- ن------
‫------- a------ n-----‬
   
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? ‫أ------ إ---- م----- ه-------
‫------- '------ m--------- h------‬
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? ‫ه- ل- أ- أ--- س-------
‫--- l- '-- '------ s------‬
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? ‫أ------ ل- ب-- أ--- ش------
‫--------- l- b----- '---- s------‬
   
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు ‫ل- ي--- ل- ب----- ف- ا------.‬
‫--- y----- l-- b------- f- a----------‬
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు ‫ل- ي--- ل- ب----- ف- ا------.‬
‫--- y----- l-- b------- f- a----------‬
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు ‫ل- ي--- ل- ب----- ف- م--- ا-----.‬
‫--- y----- l-- b------- f- m------- a------‬
   
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? ‫أ------ ا-------
‫-------- a------‬
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? ‫ ل---- ا------ م- ف-----
‫ l------ a--------- m-- f-----‬
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? ‫أ------ ا---- ك- ع-- ح----
‫-------- a------ k- e---- h----‬