తెలుగు » అరబిక్   అడగటం


74 [డెబ్బై నాలుగు]

అడగటం

-

‫74 [أربعة وسبعون]‬
‫74 [arbieat wasabeun]‬

‫طلب شيئاً‬
‫tlib shyyaan‬

74 [డెబ్బై నాలుగు]

అడగటం

-

‫74 [أربعة وسبعون]‬
‫74 [arbieat wasabeun]‬

‫طلب شيئاً‬
‫tlib shyyaan‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు నా జుట్టు కత్తిరించగలరా? ‫أ----- ق- ش-----
‫--------- q-- s-----‬
మరీ తక్కువగా కాదు ‫ر----- أ-- ي--- ق----- ج---.‬
‫------- '---- y---- q------ j----‬
కొంచం పొట్టిగా చేయండి ‫م- ف---- أ--- ب----.‬
‫-- f-------- '----- b------‬
   
మీరు పిక్చర్లు తీయగలరా? ‫ه- ي---- ت---- ا------
‫-- y------- t----- a----‬
పిక్చర్లు సీ.డీ. లో ఉన్నాయి ‫ا---- م----- ع-- ا---- ا-----.‬
‫------ m------- e---- a------ a-------‬
పిక్చర్లు కేమరా లో ఉన్నాయి ‫ا---- ف- آ-- ا------.‬
‫------ f- a--- a---------‬
   
మీరు గడియారాన్ని బాగు చేయగలరా? ‫أ----- إ---- ا-------
‫--------- '------ a-------‬
అద్దం విరిగిపోయింది ‫ا----- م----.‬
‫-------- m-----‬
బ్యాటరీ అయిపోయింది ‫ا------- ف----.‬
‫--------- f--------‬
   
మీరు చొక్కా ని ఇస్త్రీ చేయగలరా? ‫أ----- ك- ا-------
‫--------- k-- a------‬
ప్యాంట్లను శుభ్రపరచగలరా? ‫أ----- ت---- ا--------
‫--------- t----- a---------‬
మీరు షూలను బాగు చేయగలరా? ‫أ----- إ---- ا--------
‫-------- '------ a---------‬
   
మీ వద్ద బత్తీ ఉందా? ‫أ---- ل- ب---- ن----
‫----- l- b-------- n--‬
మీ వద్ద అగ్గిపెట్టె గానీ లేదా లైటర్ గానీ ఉన్నాయా? ‫أ---- ك---- أ- و------
‫------ k----- '-- w-------‬
మీ వద్ద యాష్ ట్రే ఉందా? ‫أ---- م---- س------
‫------ m------- s-----‬
   
మీరు సిగార్లు త్రాగుతారా? ‫أ---- س------
‫-------- s----‬
మీరు సిగరెట్లు త్రాగుతారా? ‫أ---- س------
‫-------- s----‬
మీరు పైప్ ని పీలుస్తారా? ‫أ---- غ------
‫-------- g-------‬