తెలుగు » అరబిక్   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

‫77 [سبعة وسبعون]‬
‫77 [sbieat wasabeun]‬

‫إبداء الأسباب 3‬
‫'iibda' al'asbab 3‬

77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

‫77 [سبعة وسبعون]‬
‫77 [sbieat wasabeun]‬

‫إبداء الأسباب 3‬
‫'iibda' al'asbab 3‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? ‫ل-- ل- ت--- ا-------
‫--- l- t---- a--------‬
నేను బరువు తగ్గాలి ‫ع-- أ- أ--- و---.‬
‫--- '--- '------ w-----‬
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు ‫ل- آ---- إ- ع--- أ- أ--- و----
‫--- a------ '---- e----- '--- '------ w----‬
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? ‫ل-- ل- ت--- ا-------
‫--- l- t------ a--------‬
నేను బండి ని నడపాలి ‫ع-- م----- ا----.‬
‫--- m-------- a------‬
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు ‫ل- أ--- ا----- إ- ع-- م----- ا----.‬
‫--- '------ a------ '---- e--- m-------- a------‬
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? ‫ل-- ل- ت--- ا-------
‫--- l- t------ a-------‬
అది చల్లగా ఉంది ‫إ--- ب----.‬
‫------- b-------‬
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు ‫ل- أ--- ا----- ل---- ب----.‬
‫--- '------ a------- l-------- b-------‬
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? ‫ل-- ل- ت--- ا------
‫--- l- t------ a-------‬
నా వద్ద చక్కర లేదు ‫ل-- ل-- س--.‬
‫--- l---- s---‬
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు ‫ل- أ--- ا------ إ- ل- س-- ل--.‬
‫--- '------ a--------- '---- l- s---- l-----‬
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? ‫ل-- ل- ت--- ا-------
‫--- l- t---- a-------‬
నేను దాన్ని అడగలేదు ‫ل- أ-----.‬
‫-- '--------‬
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు ‫ل- آ-- ا----- ل--- ل- أ-----.‬
‫--- a--- a------ l------ l- '-------‬
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? ‫ل-- ل- ت--- ا------
‫--- l- t---- a-------‬
నేను శాఖాహారిని ‫أ-- ن----.‬
‫--- n------‬
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు ‫ل- آ-- ا---- ل--- ن----.‬
‫--- a--- a------ l------ n-----‬