తెలుగు » అరబిక్   విశేషణాలు 2


79 [డెబ్బై తొమ్మిది]

విశేషణాలు 2

-

‫79[تسعة وسبعون]‬
‫79[tiseat wasabeun]‬

‫الصفات 2‬
‫alssufat 2‬

79 [డెబ్బై తొమ్మిది]

విశేషణాలు 2

-

‫79[تسعة وسبعون]‬
‫79[tiseat wasabeun]‬

‫الصفات 2‬
‫alssufat 2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నేను నీలం రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను ‫أ---- ث---- أ---.‬
‫------ t------ '-----‬
నేను ఎరుపు రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను ‫ أ---- ث---- أ---.‬
‫ '------ t------ '-----‬
నేను ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను ‫أ---- ث---- أ---.‬
‫----- t------ '------‬
   
నేను ఒక నల్ల సంచి కొంటున్నాను ‫أ---- ح---- ي- س----.‬
‫------ h------ y- s----‬
నేను గోధుమరంగు గల ఒక సంచి కొంటున్నాను ‫أ---- ح---- ي- ب---.‬
‫------- h------ y- b---‬
నేను ఒక తెల్ల సంచి కొంటున్నాను ‫أ---- ح---- ي- ب----.‬
‫------ h------ y- b----‬
   
నాకు ఒక కొత్త కారు అవసరం ‫إ-- ب---- إ-- س---------.‬
‫----- b------ '----- s----------‬
నాకు వేగవంతమైన ఒక కారు అవసరం ‫إ-- ب---- إ-- س---- س----.‬
‫----- b------ '----- s------ s-------‬
నాకు సౌకర్యవంతమైన ఒక కారు అవసరం ‫إ-- ب---- إ-- س---- م----.‬
‫----- b------ '----- s------ m--------‬
   
ఒక ముసలి ఆవిడ పైన ఉంటుంది ‫ف- ا---- ا----- ت--- س--- ع---.‬
‫-- a----- a----- t----- s-------- e----‬
ఒక లావుటావిడ పైన ఉంటుంది ‫ف- ا---- ا----- ت--- س--- س----.‬
‫-- a----- a----- t----- s------ s--------‬
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ కింద ఉంటుంది ‫ف- ا---- ا----- ت--- س--- ف-----.‬
‫-- a----- a------- t----- s------ f----‬
   
మా అతిథులు మంచి మనుషులు ‫ك-- ض----- أ----- ل----.‬
‫--- d------- a------ l--------‬
మా అతిథులు మర్యాదస్తులైన మనుషులు ‫ك-- ض----- أ----- م-----.‬
‫--- d------- a------ m---------‬
మా అతిథులు ఆసక్తికరమైన మనుషులు ‫ك-- ض----- أ----- م----.‬
‫--- d------- a------ m------‬
   
నాకు మనోహరమైన పిల్లలు ఉన్నారు ‫ع--- أ---- م-----.‬
‫---- '----- m-------‬
కానీ మా పక్కింటివాళ్ళకి కొంటె పిల్లలున్నారు ‫ل-- ج------ ع---- أ---- و----.‬
‫----- j------- e------- '----- w--------‬
మీ పిల్లలు మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారా? ‫ه- أ----- م----- ؟-
‫-- '------- m-------- ‬