తెలుగు » అరబిక్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

‫8 [ثمانٍية]‬
‫8 [thmaniny]‬

‫التوقيت‬
‫alttawqit‬

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

‫8 [ثمانٍية]‬
‫8 [thmaniny]‬

‫التوقيت‬
‫alttawqit‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మన్నించండి! ‫إ-- س---- / ع------
‫------ s----- / e-----‬
సమయం ఎంత అయ్యింది? ‫ع----- ك- ا-------
‫------- k-- a--------‬
ధన్యవాదం ‫ش---- ج-----.‬
‫------- j------‬
   
ఒంటిగంట అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a---------‬
రెండు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a-----------‬
మూడు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a-------------‬
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a----------‬
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a----------‬
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a----------‬
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a----------‬
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a------------‬
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a----------‬
   
పది [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------.‬
‫------- a----------‬
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------ ع---.‬
‫------- a------- e--------‬
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది ‫إ--- ا------ ع---.‬
‫------- a---------- e---‬
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి ‫ا------ ع---- ع- س--- ث----.‬
‫---------- e-------- e-- s----- t----‬
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి ‫ا----- ع---- ع- س--- د----.‬
‫-------- e-------- e-- s----- d-------‬
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి ‫ا---- ع---- ع- أ--- و----- س---.‬
‫------ e------ e-- a--- w------ s-----‬