తెలుగు » అరబిక్   భూత కాలం 1


81 [ఎనభై ఒకటి]

భూత కాలం 1

-

‫81[واحد وثمانون]‬
‫81[wahid wathmanwn]‬

‫صيغة الماضي 1‬
‫syghat almadi 1‬

81 [ఎనభై ఒకటి]

భూత కాలం 1

-

‫81[واحد وثمانون]‬
‫81[wahid wathmanwn]‬

‫صيغة الماضي 1‬
‫syghat almadi 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
వ్రాయడం ‫ك---
‫---‬
ఆయన ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాసారు ‫ه- ك-- ر----.‬
‫-- k---- r-------‬
ఆయన ఒక కార్డ్ ని వ్రాసారు ‫و-- ك--- ب----.‬
‫--- k----- b-------‬
   
చదవడం ‫ق---
‫---‬
ఆయన ఒక సమాచార పత్రాన్ని చదివారు ‫ه- ق-- م---.‬
‫-- q--- m-------‬
అలాగే ఆమె ఒక పుస్తకాన్ని చదివింది ‫و-- ق--- ك-----.‬
‫--- q---- k------‬
   
తీసుకోవడం ‫أ---
‫-----‬
ఆయన ఒక సిగరెట్ తీసుకున్నారు ‫ه- أ-- س-----.‬
‫-- '------ s--------‬
ఆమె ఒక ముక్క చాక్లెట్ తీసుకుంది ‫و-- أ--- ق--- ش-----.‬
‫--- '-------- q------- s--------‬
   
ఆయన అవిశ్వసనీయుడు, కానీ ఆమె విశ్వసనీయురాలు ‫ه- ك-- غ-- م---- أ-- ه- ف---- م----.‬
‫-- k-- g--- m--------- '---- h- f------ m---------‬
ఆయన బద్దకస్తుడు, కానీ ఆమె కష్ట-జీవి ‫ه- ك-- ك------ أ-- ه- ف---- م-----.‬
‫-- k-- k------- '---- h- f------ m-------‬
ఆయన బీదవాడు, కానీ ఆమె ధనవంతురాలు ‫ه- ك-- ف------ أ-- ه- ف---- غ---.‬
‫-- k-- f------- '---- h- f------ g-------‬
   
ఆయన వద్ద డబ్బు లేదు, కేవలం అప్పులే ఉన్నాయి ‫ل- ي-- ل--- م--- و---- د---.‬
‫--- y---- l----- m----- w-------- d-----‬
ఆయనకి అదృష్టం లేదు, కేవలం దురదృష్టమే ఉంది ‫ل- ي-- م------- و---- م------.‬
‫--- y---- m-------- w-------- m-------‬
ఆయనకి విజయం లేదు, కేవలం పరాజయమే ఉంది ‫ل- ي-- ن------ و---- ف-----.‬
‫--- y---- n------- w-------- f-------‬
   
ఆయన తృప్తి చెందలేదు, అసంతృప్తి చెందాడు ‫ل- ي-- م------- و---- م------.‬
‫-- y---- m-------- w-------- m-------‬
ఆయన సంతోషంగా లేదు, దుఖిస్తున్నాడు ‫ل- ي-- س------ و---- ي-----.‬
‫--- y---- s------- w-------- y------‬
ఆయన స్నేహపూర్వకంగా లేడు, స్నేహరహితంగా ఉన్నాడు ‫ل- ي-- ظ------ و---- ث--- ا---.‬
‫--- y---- z------- w-------- t----- a-----‬