తెలుగు » అరబిక్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

‫84 [أربعة وثمانون]‬
‫84 [arbet wthmanwn]‬

‫صيغة الماضي 4‬
‫syghat almadi 4‬

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

‫84 [أربعة وثمانون]‬
‫84 [arbet wthmanwn]‬

‫صيغة الماضي 4‬
‫syghat almadi 4‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
చడవడం ‫ق---
‫---‬
నేను చదివాను ‫ل-- ق---.‬
‫---- q-------‬
నేను నవల మొత్తం చదివాను ‫ل-- ق--- ا------ ب------.‬
‫---- q---- a--------- b------‬
   
అర్థం చేసుకొనుట ‫ف--- ا------
‫----- a-------‬
నేను అర్థం చేసుకున్నాను ‫ل-- ف---.‬
‫---- f------‬
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను ‫ل-- ف--- ا--- ب-----.‬
‫---- f----- a----- b--------‬
   
సమాధానం చెప్పుట ‫ر-- أ----
‫--- '----‬
నేను చెప్పాను ‫ل-- أ---.‬
‫---- '------‬
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను ‫ل-- أ--- ع-- ج--- ا------.‬
‫---- '------ e---- j--- a----------‬
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ع--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- e----- d-------‬
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను ‫أ--- ذ-- ـ---- ل-- ك--- ذ--.‬
‫----- d--- l---- k----- d-------‬
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను ‫أ--- ذ-- ـ---- ل-- س--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- s----- d-------‬
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను ‫أ---- ذ-- ـ--- ل-- أ---- ذ--.‬
‫----- d--- l---- '------- d-------‬
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ج--- ذ--.‬
‫----- d--- l---- j------ d-------‬
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను ‫أ----- ذ-- ـ------- ل-- ا----- ذ--.‬
‫------ d--- l---- a-------- d----‬
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను ‫أ---- ذ-- ـ---- ل-- ت---- ذ--.‬
‫-------- d--- l---- t-------- d-------‬
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ش--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- s------ d-------‬
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు ‫أ--- ذ-- ـ------- ل-- ع--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- e------ d-----‬