తెలుగు » అరబిక్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

+ ‫84 [أربعة وثمانون]‬84 [arabeat wathamanun]

+ ‫صيغة الماضي 4‬syghat almadi 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

‫84 [أربعة وثمانون]‬
84 [arabeat wathamanun]

‫صيغة الماضي 4‬
syghat almadi 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
చడవడం يق--.
y----.
+
నేను చదివాను ‫ل-- ق---.‬
l--- q-----.
+
నేను నవల మొత్తం చదివాను ‫ل-- ق--- ا------ ب------.‬
l--- q---- a--------- b---------.
+
   
అర్థం చేసుకొనుట يف--.
y------.
+
నేను అర్థం చేసుకున్నాను ‫ل-- ف---.‬
l---- f------.
+
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను ‫ل-- ف--- ا--- ب-----.‬
l--- f----- a---- b---------.
+
   
సమాధానం చెప్పుట يج--.
y----.
+
నేను చెప్పాను ‫ل-- أ---.‬
l--- '-----.
+
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను ‫ل-- أ--- ع-- ج--- ا------.‬
l--- '------ e---- j--- a---------.
+
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ع--- ذ--.‬
a----- d--- l---- e----- d------.
+
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను ‫أ--- ذ-- ـ---- ل-- ك--- ذ--.‬
a----- d--- l---- k----- d-----.
+
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను ‫أ--- ذ-- ـ---- ل-- س--- ذ--.‬
a----- d--- l---- s----- d-----.
+
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను ‫أ---- ذ-- ـ--- ل-- أ---- ذ--.‬
'---- d--- l---- '------- d-----.
+
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ج--- ذ--.‬
a----- d--- l---- j----- d-----.
+
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను ‫أ----- ذ-- ـ------- ل-- ا----- ذ--.‬
a----- d--- l---- a--------- d-----.
+
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను ‫أ---- ذ-- ـ---- ل-- ت---- ذ--.‬
a------ d--- l---- t------- d-----.
+
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ش--- ذ--.‬
a------ d--- l---- s------ d-----.
+
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు ‫أ--- ذ-- ـ------- ل-- ع--- ذ--.‬
a----- d--- l---- e------ d-----.
+