తెలుగు » అరబిక్   భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 2


88 [ఎనభై ఎనిమిది]

భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 2

-

‫88[ثمانية وثمانون]‬
‫88[thmanyt wathmanwn]‬

‫صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 2‬
‫syghat almadi lil'afeal alwasifat lilhal 2‬

88 [ఎనభై ఎనిమిది]

భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 2

-

‫88[ثمانية وثمانون]‬
‫88[thmanyt wathmanwn]‬

‫صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 2‬
‫syghat almadi lil'afeal alwasifat lilhal 2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మా అబ్బాయికి బొమ్మతో ఆడుకోవాలని లేదంట ‫ل- ي-- ا--- ا---- م- ا-----.‬
‫-- y----- a--- a------ m-- a---------‬
మా అమ్మాయికి ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడుకోవాలని లేదంట ‫ل- ي-- ا--- ا---- ب--- ا----.‬
‫-- y----- a--- a------ b----- a-----‬
నా భార్యకి నాతో చెస్ ఆడాలని లేదంట ‫ل- ت-- ز---- أ- ت--- ا------ م--.‬
‫-- t-- z------ '-- t----- a-------- m----‬
   
మా పిల్లలికి వాకింగ్ వెళ్ళాలని లేదంట ‫ل- ي--- أ----- ا----- ب----.‬
‫-- y------ '------ a----- b--------‬
వాళ్ళకి గది శుభ్రంచేయాలని లేదంట ‫ل- ي----- ت---- ا-----.‬
‫--- y------ t----- a---------‬
వాళ్ళకి నిద్రపోవాలని లేదంట ‫ل- ي----- ا----- إ-- ا-----.‬
‫--- y------ a--------- '----- a--------‬
   
అతన్ని ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు ‫ل- ي--- ل- ب----- ا-----.‬
‫--- y----- l-- b-------- a--------‬
అతన్ని చాక్లెట్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు ‫ل- ي--- ل- ب----- ا-------.‬
‫--- y----- l-- b-------- a-----------‬
అతన్ని స్వేట్లు తినడానికి అనుమతించబడలేదు ‫ل- ي--- ل- ب----- ا-----.‬
‫-- y----- l-- b-------- a-------‬
   
నన్ను ఒక కోరిక కోరడానికి అనుమతించబడలేదు ‫س-- ل- أ- أ---- ش----.‬
‫---- l- '-- '-------- s------‬
నేను నా కోసమ్ దుస్తులు కొనడానికి నన్ను అనుమతించబడలేదు ‫س-- ل- ب---- ث--.‬
‫---- l- b------- t-----‬
ఒక చాక్లెట్ తీసుకోవడానికి నన్ను అనుమతించబడలేదు ‫س-- ل- ب----- ح-- ش-----.‬
‫---- l- b-------- h------- s--------‬
   
విమానంలో పొగ త్రాగుటకు మిమ్మల్ని అనుమతించబడిందా? ‫ه- س-- ل- ب------- ف- ا--------
‫-- s---- l-- b----------- f- a----------‬
ఆసుపత్రిలో బీర్ త్రాగుటకు మిమ్మల్ని అనుమతించబడిందా? ‫ه- س-- ل- ب--- ا----- ف- ا-------
‫-- s---- l-- b------ a------ f- a--------‬
హోటల్లో కుక్కని తెచ్చుకొనుటకు మిమ్మల్ని అనుమతించబడిందా? ‫ه- س-- ل- ب----- ا---- إ-- ا-------
‫-- s---- l-- b--------- a----- '----- a------‬
   
సెలవుల్లో పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు ఆరుబయట ఉండుటకు అనుమతించబడింది ‫خ--- ا----- ا------- س-- ل----- ا----- ف- ا----- ل---- ط----.‬
‫------ a------- a---------- s---- l------- a------ f- a------- l------- t-------‬
చాలా సేపు పెరట్లో ఆడుకొనుటకు వాళ్ళని అనుమతించబడింది ‫و-- س-- ل-- ا---- ف- ص-- ا----.‬
‫---- s---- l---- a------ f- s--- a-----‬
చాలా సేపు మేలుకొనుటకు వాళ్ళని అనుమతించబడింది ‫ك-- س-- ل-- ا---- ط-----.‬
‫--- s---- l---- a------ t------‬