తెలుగు » అరబిక్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

‫89 [تسعة وثمانون]‬
‫89 [tseat wathamanun]‬

‫صيغة الأمر 1‬
‫syghat al'amr 1‬

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

‫89 [تسعة وثمانون]‬
‫89 [tseat wathamanun]‬

‫صيغة الأمر 1‬
‫syghat al'amr 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! ‫أ-- ك--- ب--- ـ------ ل- ت-- ك----- ل-------
‫--- k---- b------ l- t---- k------ l-------‬
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! ‫أ-- ت--- ط----- ـ---- ل- ت-- ط-------
‫--- t---- t------ l- t--- t------‬
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! ‫إ-- ت--- ف- و-- م---- ـ---- ل- ت---- ب--- ا------
‫------ t--- f- w--- m----------- l- t----------- b---- a--------‬
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! ‫إ-- ت--- ب--- ع--- ـ--- ل- ت--- ك-----
‫------ t---- b----- e-- l- t----- k------‬
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! ‫إ-- ت---- ب--- م---- ـ----- ل- ت---- ه-----
‫------ t--------- b----- m-------- l- t--------- h-----‬
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! ‫إ-- ت--- ك----- ـ--- ل- ت--- ب--- ا------
‫------ t------ k------- l- t------ b---- a-----‬
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! ‫إ-- ت--- ك----- ـ----- ل- ت--- ك------
‫------ t------ k------- l- t------ k------‬
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! ‫إ-- ت--- ك----- ـ--- ل- ت--- ك-------
‫------ t----- k------- l- t----- k-------‬
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! ‫إ-- ت--- ك----- ـ--- خ-- ا-------
‫------ t----- k------- k------ a---------‬
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! ‫إ---- ي- س-- م-----
‫-------- y- s-- m---‬
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! ‫إ---- ي- س-- م-----
‫-------- y- s-- m---‬
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! ‫ا-- ف- م----- س-- م-----
‫---- f- m-------- s-- m---‬
   
సహనం పాటించండి! ‫ك- ص------ / ت--- ب-------
‫-- s------ / t------ b--------‬
తొందపడొద్దు! ‫خ- و---- / ل- ت------
‫---- w-------- / l- t--------‬
ఒక నిమిశం ఆగండి! ‫ا---- ل---- / ا---- ق-------
‫------- l------- / a------- q------‬
   
జాగ్రత్త! ‫ك- ح------
‫-- h------‬
సమయం పాటించండి! ‫ك- د----- ف- ا---------
‫-- d------ f- a--------‬
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! ‫ل- ت-- غ------
‫--- t---- g------‬