తెలుగు » అరబిక్   వారం లోని రోజులు


9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
సోమవారం ‫ا-------
‫--------‬
మంగళవారం ‫ا--------
‫-------------‬
బుధవారం ‫ا--------
‫----------‬
   
గురువారం ‫ا------
‫---------‬
శుక్రవారం ‫ا------
‫-------‬
శనివారం ‫ا-----
‫------‬
   
ఆదివారం ‫ا-----
‫-----‬
వారం ‫ا-------
‫---------‬
సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు ‫م- ا------ إ-- ا-----
‫-- a--------- '----- a------‬
   
మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది ‫ا---- ا---- ه- ا------.‬
‫------ a------- h- a----------‬
రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a-------- h- a-------------‬
మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a---------- h- a----------‬
   
నాలుగవ రోజు గురువారం అవుతుంది ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
ఐదవ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
ఆరవ రోజు శనివారం అవుతుంది ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
   
ఏడవ రోజు ఆదివారం అవుతుంది ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a------‬
వారం లో ఏడు రోజులు ఉంటాయి ‫ل------ س--- أ---.‬
‫--------- s--- '----‬
మనం కేవలం ఐదు రోజులే పనిచేస్తాము ‫ن-- ل- ن---- س-- خ--- أ---.‬
‫---- l- n--------- s---- k---- '-----‬