తెలుగు » అరబిక్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

‫90 [تسعون]‬
‫90 [tseun]‬

‫صيغة الأمر 2‬
‫syghat al'amr 2‬

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

‫90 [تسعون]‬
‫90 [tseun]‬

‫صيغة الأمر 2‬
‫syghat al'amr 2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
గడ్డం గీసుకోండి! ‫إ--- ذ-----
‫------- d------‬
స్నానం చేయండి! ‫إ------
‫-------‬
జుట్టు దువ్వుకోండి! ‫م-- ش-----
‫----- s-----‬
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! ‫ا--- ه------- / ا----- ه--------
‫------- h------- / a--------- h-------‬
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! ‫إ---- / إ------
‫------ / '-----‬
ఆగండి! ‫ت---- / ت-------
‫----- / t-------‬
   
వదిలేయండి! ‫د- ذ--- / د--- ذ----
‫-- d----- / d----- d----‬
చెప్పండి! ‫ق- ذ--- / ق---- ذ----
‫-- d----- / q---- d-----‬
కొనండి! ‫ا--- ذ--- / ا----- ذ----
‫------ d----- / a-------- d----‬
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! ‫ل- ت-- م--------
‫--- t---- m-------‬
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! ‫ل- ت-- و------
‫--- t---- w-----‬
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! ‫ل- ت-- ف-----
‫-- t---- f----‬
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! ‫ك- د----- ص-------
‫-- d------ s------‬
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! ‫ك- د----- ل-------
‫-- d------ l------‬
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! ‫ك- د----- م-------
‫--- d------ m------‬
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! ‫ل--- ب-------
‫------- b-------‬
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! ‫ح--- ع-- ص---- / إ--- ب------
‫----- e---- s----- / '------ b-------‬
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! ‫ك-- ز----- ق-------
‫---- z------- q------‬