తెలుగు » అరబిక్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

‫92 [اثنان وتسعون]‬
‫92 [athnnan wataseun]‬

‫الجمل الثانوية مع أنّ 2‬
‫aljamal alththanawiat me an 2‬

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

‫92 [اثنان وتسعون]‬
‫92 [athnnan wataseun]‬

‫الجمل الثانوية مع أنّ 2‬
‫aljamal alththanawiat me an 2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది ‫ي----- أ-- ت---.‬
‫-------- '----- t-------‬
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది ‫ي----- أ-- ت--- م- ش-- ا-----.‬
‫-------- '----- t------ m-- s---- a--------‬
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది ‫ي----- أ-- ت--- م------.‬
‫-------- '----- t--- m--------‬
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది ‫أ-- أ-- ب---- إ-- ط---.‬
‫---- '----- b------ '----- t-----‬
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది ‫أ-- أ-- م---.‬
‫---- '----- m----‬
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది ‫أ-- أ-- ن---.‬
‫---- '----- n-----‬
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను ‫ن--- أ- ي---- ا-----.‬
‫------ '--- y--------- a-------‬
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను ‫ن--- أ- ت--- ل--- ن----- ك----.‬
‫------ '-- t---- l----- n------ k--------‬
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను ‫ن--- أ- ي--- م--------.‬
‫------ '-- y---- m---------‬
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను ‫س--- أ- ز---- أ---- ب----.‬
‫------ '--- z------- '------ b-------‬
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను ‫س--- أ--- ف- ا-------.‬
‫----- '------ f- a-----------‬
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను ‫س--- أ- ا------ ت--- ت-----.‬
‫----- '--- a--------- t----- t------‬
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది ‫ي----- أ-- أ---.‬
‫------- '----- '-----‬
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది ‫ي----- أ-- م---.‬
‫------ '----- m------‬
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది ‫ي----- أ-- س----- ا-----.‬
‫------- '----- s--------- a-------‬
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను ‫أ--- أ- ت--- آ-- ح---- ق- م--.‬
‫-------- '-- t---- a---- h------ q-- m----‬
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను ‫أ--- أ--- س---- ل--- س---- أ---.‬
‫-------- '------ s------- l------- s------ '------‬
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను ‫أ--- أ-- أ--- ن-----.‬
‫-------- '---- '----- n------‬