తెలుగు » అరబిక్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ


93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

‫93 [ثلاثة وتسعون]‬
‫93 [thlatht watasewn]‬

‫الجمل الثانوية مع إنْ‬
‫aljamal alththanawiat mae 'in‬

93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

‫93 [ثلاثة وتسعون]‬
‫93 [thlatht watasewn]‬

‫الجمل الثانوية مع إنْ‬
‫aljamal alththanawiat mae 'in‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు ‫ل- أ--- إ- ك-- ي----.‬
‫--- '---- '--- k-- y-------‬
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు ‫ل- أ--- إ- ك-- س----.‬
‫--- '---- '--- k-- s-------‬
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు ‫ل- أ--- إ- ك-- س---- ب-.‬
‫--- '---- '--- k-- s-------- b-‬
   
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? ‫أ------ ي- ت----
‫--------- y- t----‬
ఆయన వెనక్కి రారేమో? ‫ه- س----- ي- ت----
‫-- s------- y- t----‬
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? ‫ه- س---- ب-- ي- ت----
‫-- s-------- b--- y- t----‬
   
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా ‫إ-- أ----- إ- ك-- ي--- ب-.‬
‫----- '-------- '--- k-- y------- b--‬
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా ‫إ-- أ----- ع-- إ-- ك--- ل--- ص---- أ---.‬
‫----- '-------- e---- '----- k---- l----- s------ '------‬
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా ‫إ-- أ----- ع-- إ-- ك-- ي---.‬
‫----- '-------- e---- '----- k-- y------‬
   
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? ‫ه- ي--- ب-- ي- ت----
‫-- y------- b-- y- t----‬
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? ‫ه- ل--- ص---- أ---- ي- ت----
‫--- l----- s------ '------- y- t----‬
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? ‫ه- ي--- ا------- ي- ت----
‫-- y---- a--------- y- t----‬
   
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది ‫إ-- أ-- ف--- إ-- ك-- ي---- ح---.‬
‫----- '------ f--- '----- k-- y------ h----‬
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది ‫إ-- أ-- ف--- إ-- ك-- س---- ل-.‬
‫----- '------ f--- '----- k-- s------- l--‬
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది ‫إ-- أ-- ف--- إ-- ك-- س-------.‬
‫----- '------ f--- '----- k-- s--------------‬
   
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? ‫أ----- إ- ك-- ح--- أ----.‬
‫-------- '--- k--- h---- '--------‬
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? ‫س---- ل-. أ----- إ- ك-- ح----
‫------- l- '-------- '--- k-- h----‬
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? ‫أ----- إ- ك-- ح--- س-------.‬
‫-------- '--- k-- h---- s--------------‬