తెలుగు » అరబిక్   సముచ్చయం 1


94 [తొంభై నాలుగు]

సముచ్చయం 1

-

‫94 [أربعة وتسعون]‬
‫94 [arbiet wataseun]‬

‫أدوات الربط 1‬
‫adawat alrrabt 1‬

94 [తొంభై నాలుగు]

సముచ్చయం 1

-

‫94 [أربعة وتسعون]‬
‫94 [arbiet wataseun]‬

‫أدوات الربط 1‬
‫adawat alrrabt 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
వర్షం ఆగేంతవరకూ ఆగండి ‫ا---- ح-- ي---- ا----.‬
‫------- h---- y--------- a------‬
నేను పూర్తిచేసేంతవరకూ ఆగండి ‫ا---- ، ح-- أ--- ج-----.‬
‫------- , h---- '----- j------‬
ఆయన వెనక్కి వచ్చేంతవరకూ ఆగండి ‫ا---- ح-- ي---.‬
‫------- h---- y----‬
   
నా జుట్టు ఎండిపోయేంతవరకూ నేను ఆగుతాను ‫س----- ح-- ي-- ش---.‬
‫--------- h---- y---- s-----‬
సినిమా అయ్యేంతవరకూ నేను ఆగుతాను ‫س----- ح-- ي---- ا-----.‬
‫--------- h---- y------ a-------‬
ట్రాఫిక్ లైట్ గ్రీన్ అయ్యేంతవరకూ నేను ఆగుతాను ‫س----- ح-- ت--- ا------ خ----.‬
‫--------- h---- t----- a---------- k-------‬
   
మీరు సెలెవల్లో ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు? ‫م-- س----- ف- إ---- ؟-
‫---- s-------- f- '------ ‬
ఎండా కాలం సెలవులకంటే ముందేనా? ‫ق-- أ- ت--- ا----- ا------.‬
‫---- '-- t---- a------- a----------‬
అవును, ఎండా కాలం సెలవులు మొదలవ్వకముందే ‫ن-- ، ق-- ب---- ا----- ا------.‬
‫---- , q--- b------ a------- a----------‬
   
చలి కాలం మొదలవ్వకమునుపే పైకప్పుని బాగు చేయండి ‫ا--- ا---- ق-- أ- ي--- ا-----.‬
‫----- a------ q--- '-- y--- a----------‬
మీరు బల్ల ముందు కూర్చునే మునుపే మీ చేతులని శుభ్రం చేసుకోండి ‫إ--- ي--- ق-- أ- ت--- إ-- ا------.‬
‫--------- y---- q--- '-- t----- '----- a----------‬
మీరు బయటకి వెళ్ళక మునుపే మీ కిటికీలను మూసి వెయ్యండి ‫إ--- ا------ ق-- أ- ت---.‬
‫-------- a---------- q--- '-- t-------‬
   
మీరు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తారు? ‫م-- س---- إ-- ا---- ؟-
‫---- s----- '----- a----- ‬
క్లాస్ తరువాతా? ‫ب-- ا----.‬
‫---- a------‬
అవును, క్లాస్ అయిపోయిన తరువాత ‫ن-- ، ب-- ا----- ا----.‬
‫---- , b--- a------- a------‬
   
ఆయనకి ప్రమాదం జరిగినతరువాత, ఇంక ఆయన పని చేయలేకపోయాడు ‫ب-- أ- ت--- ل---- ل- ي-- ق----- ع-- ا----.‬
‫--- '-- t----- l------- l- y---- q------ e---- a----‬
ఆయన ఉద్యోగం పోయిన తరువాత, ఆయన అమెరికా వెళ్ళాడు ‫ب-- أ- خ-- ع--- س------ أ-----.‬
‫---- '-- k----- e------ s-------- '------‬
ఆయన అమెరికా వెళ్ళిన తరువాత, ఆయన దనవంతుడు అయ్యాడు ‫ب-- أ- س--- إ-- أ----- أ--- غ----.‬
‫---- '--- s---- '----- '------ '----- g------‬