తెలుగు » అరబిక్   సముచ్చయం 2


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

‫95 [خمسة وتسعون]‬
‫95 [khmisat watasewn]‬

‫أدوات الربط2‬
‫adawat alrrabt2‬

95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

‫95 [خمسة وتسعون]‬
‫95 [khmisat watasewn]‬

‫أدوات الربط2‬
‫adawat alrrabt2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? ‫م- م-- ل- ت-- ت--- ؟-
‫--- m---- l- t---- t----- ‬
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? ‫م-- ز-----.‬
‫----- z------‬
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు ‫ن--- ل- ت-- ت--- م-- أ- ت----.‬
‫----- l- t---- t----- m---- '-- t--------‬
   
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు ‫م-- أ- ت---- ل- ت-- ت---.‬
‫---- '--- t--------- l- t---- t----‬
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు ‫م-- أ- ت----- ه-- س----.‬
‫----- '--- t------- h--- s-------‬
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు ‫م-- أ- ر--- ب----- ل- ي----- إ--- ن-----.‬
‫----- '--- r------ b------- l- y-------- '--- n------‬
   
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? ‫م-- ت--- ب------ ؟-
‫---- t------ b-------- ‬
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? ‫أ---- ق------ ا--------
‫------ q-------- a----------‬
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ‫ن-- ، إ--- ت--- و-- ت--- ا------.‬
‫---- , '------ t------ w--- t---- a----------‬
   
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది ‫ت--- ب------ ب---- ت--- ا------.‬
‫------ b-------- b------ t---- a----------‬
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది ‫إ--- ت---- ا------ ب---- ت---.‬
‫------- t------- a-------- b------ t----‬
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది ‫ا--- ت--- ا------- ب---- ت--- ا------.‬
‫---- t----- a-------- b------ t----- a--------‬
   
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను ‫ل- أ-- ش---- د-- ا------.‬
‫-- '---- s------ d-- a----------‬
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు ‫ل- أ--- ش---- ع---- ت--- ا------- ع----.‬
‫--- '----- s------ e------ t---- a-------- e------‬
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను ‫ل- أ-- ش---- ع---- أ--- ب------.‬
‫--- '---- s------ e------ '---- b----------‬
   
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము ‫ع---- ت--- ن---- س---- أ---.‬
‫------- t----- n-------- s------ '------‬
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం ‫س----- ح-- ا----- ع---- ن--- ف- ا-------.‬
‫-------- h--- a------ e------ n----- f- a--------‬
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం ‫س----- ب----- ا----- إ- ل- ي-- ق------
‫-------- b-------- a------- '--- l--- y-- q------‬