తెలుగు » అరబిక్   సముచ్చయం 3


96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

‫96 [ستة وتسعون]‬
‫96 [stt wataseun]‬

‫أدوات الربط 3‬
‫adawat alrrabt 3‬

96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

‫96 [ستة وتسعون]‬
‫96 [stt wataseun]‬

‫أدوات الربط 3‬
‫adawat alrrabt 3‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను ‫س---- ح---- ي-- ا-----.‬
‫------- h----- y--- a---------‬
నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను ‫أ--- ب----- ح---- أ--- ب-------.‬
‫------ b--------- h----- '---- b------------‬
నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను ‫س----- ع- ا---- ح---- أ--- ا-----.‬
‫----------- e-- a------ h------- '------ a--------‬
   
మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? ‫م-- س---- ب------ ؟-
‫---- s-------- b-------- ‬
నాకు తీరిక దొరకంగానే ‫ح---- ت--- ل- ا-----.‬
‫----- t----- l- a--------‬
ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు ‫س---- ب------ ح---- ت--- ل- ا------
‫------- b-------- h----- t------- l-- a-------‬
   
మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? ‫إ-- م-- س------
‫------ m---- s------‬
నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను ‫س---- م- د-- ق----- ع-- ذ--.‬
‫------- m-- d--- q------ e---- d------‬
నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను ‫س---- م- د-- ب--- ج---.‬
‫------- m-- d--- b------- j-------‬
   
ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు ‫إ-- م---- ع-- ا----- ب-- أ- ي---.‬
‫------ m-------- e---- a------- b-- '-- y----‬
ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది ‫ه- ت--- ا------ ب-- أ- ت---.‬
‫-- t---- a-------- b-- '-- t-------‬
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు ‫إ-- ي--- ف- ا----- ب-- أ- ي--- إ-- ا----.‬
‫------ y----- f- a------- b-- '-- y------ '----- a-----‬
   
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు ‫ح-- ع--- ه- ي--- ه--.‬
‫--- e---- h- y----- h---‬
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. ‫ح-- ع--- ز---- م----.‬
‫---- e---- z------- m-------‬
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. ‫ح-- ع--- ه- ع--- ع- ا----.‬
‫---- e---- h- e---- e-- a----‬
   
నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని ‫ل-- غ--- ف- ا---- و--- ك-- د----- ف- ا-----.‬
‫---- g------- f- a------ w------ k--- d------ f- a-------‬
నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని ‫ل-- ف----- ا------ و--- ك-- د----- ف- ا-----.‬
‫---- f------- a-------- w------ k--- d------ f- a-------‬
నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని ‫ل- أ-- ا----- و--- ك-- د----- ف- ا-----.‬
‫-- '---- a------- w------ k--- d------ f- a-------‬