తెలుగు » అరబిక్   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

‫97 [سبعة وتسعون]‬
‫97 [sbieat wataseun]‬

‫أدوات الربط4‬
‫adawat alrrabt4‬

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

‫97 [سبعة وتسعون]‬
‫97 [sbieat wataseun]‬

‫أدوات الربط4‬
‫adawat alrrabt4‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు ‫ل-- و---- ا---- م- أ- ا------ ك-- ي---.‬
‫---- w----- a------ m- '--- a-------- k-- y----‬
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు ‫ل-- ب-- م- أ- ا---- ك-- م------.‬
‫---- b--- m- '--- a----- k-- m--------‬
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు ‫ ل- ي-- م- أ--- ك-- ع-- م---.‬
‫ l-- y-- m-- '------ k---- e---- m-----‬
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు ‫ل-- غ--- ا---- و------- ش-----.‬
‫---- g------- a------ w--------- s--------‬
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు ‫ك-- ا---- م------ و-- ذ-- ب--.‬
‫--- a----- m-------- w---- d--- b---‬
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు ‫ل-- ك-- ع-- م--- و-- ذ-- ل- ي--.‬
‫---- k---- e---- m----- w---- d--- l- y---‬
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. ‫م- أ-- ل- ي--- ر--- ق---- ، ي--- س----.‬
‫-- '----- l- y----- r-------- q------- , y---- s--------‬
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. ‫م- أ- ا----- ز-- ي--- س----- ب----.‬
‫-- '--- a--------- z--- y---- s-------- b--------‬
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. ‫م- أ-- ف- ح--- س-- ، ي--- ا------.‬
‫--- '----- f- h---- s---- , y----- a----------‬
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు ‫إ-- ل- ي--- ر--- ق---- و-- ذ-- ي--- س-----
‫------ l- y----- r-------- q------- w---- d--- y---- s---------‬
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు ‫ا----- ز-- و-- ذ-- ي--- س----- ب----.‬
‫---------- z--- w---- d--- y---- s-------- b--------‬
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు ‫إ-- س---- و-- ذ-- ي--- ا------.‬
‫------ s----- w---- d--- y----- a----------‬
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు ‫ل- ت-- و---- م- أ--- أ---- د------.‬
‫-- t---- w------ m-- '------ a---- d---------‬
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు ‫ل- ت--------- م- أ--- ت----.‬
‫--- t------------- m-- '------ t-------‬
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది ‫ل-- ا---- س---- م- أ--- ل- ت--- ن-----.‬
‫---- a-------- s------ m-- '------ l- t----- n------‬
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు ‫ل-- ا--- د------ و-- ذ-- ل- ت-- و----.‬
‫---- '----- d--------- w---- d--- l- t---- w-------‬
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు ‫إ--- ت----- و-- ذ-- ل- ت--- ا-----.‬
‫------- t----------- w---- d--- l- t------- a--------‬
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది ‫ل- ت--- ن----- و-- ذ-- ت---- س----.‬
‫--- t----- n------ w---- d--- t------- s-------‬