తెలుగు » బెలరూజియన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [шэсць]
6 [shests’]

Чытаць і пісаць
Chytats’ і pіsats’

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [шэсць]
6 [shests’]

Чытаць і пісаць
Chytats’ і pіsats’

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుбеларуская
నేను చదువుతాను Я ч----.
Y- c------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Я ч---- л-----.
Y- c------ l-----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Я ч---- с----.
Y- c------ s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Я ч---- с---.
Y- c------ s---.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Я ч---- л---.
Y- c------ l---.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Я ч---- к----.
Y- c------ k----.
   
నేను చదువుతాను Я ч----.
Y- c------.
నువ్వు చదువు Ты ч-----.
T- c-------.
అతను చదువుతాడు Ён ч----.
E- c-----.
   
నేను వ్రాస్తాను Я п---.
Y- p----.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- л-----.
Y- p---- l-----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- с----.
Y- p---- s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- с---.
Y- p---- s---.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- л---.
Y- p---- l---.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- к----.
Y- p---- k----.
   
నేను వ్రాస్తాను Я п---.
Y- p----.
నువ్వు వ్రాయి Ты п----.
T- p------.
అతను వ్రాస్తాడు Ён п---.
E- p----.