తెలుగు » బోస్నియన్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [sedamdeset i pet]

nešto obrazložiti 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [sedamdeset i pet]

nešto obrazložiti 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుbosanski
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Za--- n- d-------?
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు Vr----- j- t--- l---.
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు Ja n- d------- j-- j- v------ t--- l---.
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు Za--- n- d----- o-?
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు On n--- p-----.
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు On n- d------ j-- n--- p-----.
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Za--- n- d------?
నా వద్ద తీరిక లేదు Ja n---- v------.
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు Ja n- d------- j-- n---- v------.
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? Za--- n- o------?
నాకు ఇంకా పని ఉంది Ja m---- j-- r-----.
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు Ja n- o------- j-- m---- j-- r-----.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Za--- i---- v--?
నేను అలిసిపోయాను Ja s-- u----- / u-----.
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Ja i---- j-- s-- u----- / u-----.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Za--- v-- o-------?
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Ve- j- k----.
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Od------ j-- j- v-- k----.