తెలుగు » బోస్నియన్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [osamdeset i četiri]

Prošlost 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [osamdeset i četiri]

Prošlost 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుbosanski
చడవడం či---i
నేను చదివాను Ja s-- č---- / č-----.
నేను నవల మొత్తం చదివాను Ja s-- p------- c----- r----.
   
అర్థం చేసుకొనుట ra------i
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Ja s-- r------ / r--------.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Ja s-- r------ / r-------- c----- t----.
   
సమాధానం చెప్పుట od-------i
నేను చెప్పాను Ja s-- o-------- / o---------.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Ja s-- o-------- / o--------- n- s-- p------.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ja t- z--- – j- s-- t- z--- / z----.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Ja p---- t- – j- s-- t- p---- / p-----.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Ja č---- t- – j- s-- t- č-- / č---.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ja u----- t- – j- s-- t- u--- / u----.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ja d------ t- – j- s-- t- d---- / d-------.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Ja k------ t- – j- s-- t- k---- / k-----.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Ja o------- t- – j- s-- t- o------- / o--------.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Ja o---------- t- – j- s-- t- o------- / o--------.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ja p------- t- – j- s-- t- p------- / p--------.