తెలుగు » బోస్నియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

+ 91 [devedeset i jedan]

+ Zavisne rečenice sa da 1

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [devedeset i jedan]

Zavisne rečenice sa da 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుbosanski
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది Vr----- ć- m---- s---- b--- b----. +
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Od---- z---- t-? +
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను Ja s- n---- d- ć- b--- b----. +
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు On d----- s----- s------. +
ఇది ఖచ్చితమా? Da l- j- t- s------? +
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు Zn-- d- o- d-----. +
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు On ć- s------ n------. +
నిజంగా? St-----? +
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను Ja v------- d- ć- n------. +
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది Vi-- j- s------ s----. +
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? Zn--- l- t- s------? +
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను Ja p------------- d- j- s----. +
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు Na- š-- d---- i------. +
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? Sm------ l-? +
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు Sm----- d- o- č-- v--- d---- i------. +
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది Še- i-- s------ d-------. +
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Vj------- l- s------? +
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే Vr-- j- m----- d- i-- d-------. +