తెలుగు » కాటలాన్   క్రియావిశేషణం


100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [per cent]

Els adverbis

100 [వంద]

క్రియావిశేషణం

-

100 [per cent]

Els adverbis

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు ja – e----- n- / m-i
మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? Ha e---- a B-----?
లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. No- e----- n- / m--.
   
ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు al-- – n---ú
మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? Co---- v---- a--- a---?
లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . No- n- c---- n---- a---.
   
ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు en---- – j- no
మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? Qu- e- q------ e----- m-- t----?
లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. No- j- n- e- q------ m-- t---- a---.
   
మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు al---- c--- m-- – r-- m-s
మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? En---- v-- a----- c--- m-- d- b----?
వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు No- n- d------ r-- m--.
   
ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు ja … a----- c--- – e----- r-s
మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? Ja h- m----- a----- c---?
లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. No- e----- n- h- m----- r--.
   
మరొకరు-ఎవరూ కాదు al-- m-- – n---- m-s
ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? Al-- m-- v------ u- c---?
వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు No- n---- m--.