తెలుగు » కాటలాన్   రంగులు


14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [catorze]

Els colors

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [catorze]

Els colors

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది La n-- é- b-----.
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు El s-- é- g---.
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది La t------ é- d- c---- t------.
   
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది La c----- é- v-------.
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది El c-- é- b---.
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది L'----- é- v----.
   
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది La t---- é- d- c---- m----.
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది El n---- é- d- c---- g---.
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి El- p--------- s-- d- c---- n----.
   
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు De q--- c---- é- l- n--? B-----.
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ De q--- c---- é- e- s--? G---.
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు De q--- c---- é- l- t------? T------.
   
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు De q--- é- l- c-----? V------.
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం De q--- c---- é- e- c--? B---.
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ De q--- c---- é- l------? V----.
   
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు De q--- c---- é- l- t----? M----.
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు De q--- c---- é- e- n----? G---.
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా De q--- c---- s-- e-- p---------? N----.