తెలుగు » కాటలాన్   పరిచయం


3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [tres]

Fer coneixença

3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [tres]

Fer coneixença

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
నమస్కారం! Ho--!
నమస్కారం! Bo- d--!
మీరు ఎలా ఉన్నారు? Co- v-?
   
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? Qu- é- d------- v----?
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? Qu- é- d-------- v----?
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? Qu- é- d----- v----?
   
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? En q--- h---- s-------- v----?
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? Qu--- f- q-- é- a---?
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? Fi-- q--- e- q------?
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? Li a----- l- s--- e----- a---?
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? Qu- f- v------- a---?
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! Vi------!
   
ఇది నా చిరునామా Aq----- é- l- m--- a-----.
రేపు మనం కలుద్దామా? En- v---- d---?
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి Em s-- g---- p--- j- t--- o---------.
   
సెలవు! Ad--!
ఇంక సెలవు! A r------!
మళ్ళీ కలుద్దాము! Fi-- a----!