తెలుగు » కాటలాన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trenta-quatre]

Al tren

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trenta-quatre]

Al tren

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Qu- é- a----- e- t--- a B-----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Qu-- s--- e- t---?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Qu-- a----- e- t--- a B-----?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Pe---- q-- p-- p-----?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Cr-- q-- é- e- m-- s-----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Cr-- q-- v---- e--- a------ a- m-- l---.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? On é- e- c---------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది El c--------- é- a l- c-- d-- t---.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర On é- e- r---------? – E- e- c--.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Pu- d----- a s---?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Pu- d----- a- m--?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Pu- d----- a d---?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Qu-- s---- a l- f-------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Qu--- d--- e- v----- a B-----?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Qu- e- t--- t- r-----?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Te--- r-- p-- l-----?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Qu- e- p-- d------ d- m----- i b---- a---?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Em p---- d-------- a l-- 7:00 d-- m---?