తెలుగు » కాటలాన్   భావాలు


56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [cinquanta-sis]

Els sentiments

56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [cinquanta-sis]

Els sentiments

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
నాకు కావాలని అనిపించుట Te--- g---s
మాకు కావాలని అనిపించుట Te--- g----.
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట No t---- g----.
   
భయం వేయుట Te--- p-r
నాకు భయం వేస్తోంది (J-) t--- p--.
నాకు భయం వేయడం లేదు (J-) n- t--- p--.
   
సమయం ఉండుట Te--- t---s
ఆయనకి సమయం ఉంది (E--) t- t----.
ఆయనకి సమయం లేదు (E--) n- t- t----.
   
విసుగ్గా ఉండుట Av-------e
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది (E---) s---------.
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు (E---) n- s---------.
   
ఆకలి వేయుట Te--- g--a
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? Te--- g---?
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? Qu- n- t---- g---?
   
దాహం వేయుట Te--- s-t
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది (E--- / E----) t---- s--.
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు No t---- s--.