తెలుగు » కాటలాన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

+ 6 [sis]

+ Llegir i escriure

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [sis]

Llegir i escriure

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
నేను చదువుతాను (J-) l-------. +
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను (J-) l------- u-- l-----. +
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను (J-) l------- u- m-- / u-- p------. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను (J-) l------- u-- f----. +
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను (J-) l------- u-- c----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను (J-) l------- u- l-----. +
   
నేను చదువుతాను Jo l-------. +
నువ్వు చదువు Tu l--------. +
అతను చదువుతాడు El- l------. +
   
నేను వ్రాస్తాను (J-) e-----. +
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- l-----. +
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- p------. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- f----. +
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- c----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u- l-----. +
   
నేను వ్రాస్తాను Jo e-----. +
నువ్వు వ్రాయి Tu e------. +
అతను వ్రాస్తాడు El- e-----. +