తెలుగు » కాటలాన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [sis]

Llegir i escriure

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [sis]

Llegir i escriure

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
నేను చదువుతాను (J-) l-------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను (J-) l------- u-- l-----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను (J-) l------- u- m-- / u-- p------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను (J-) l------- u-- f----.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను (J-) l------- u-- c----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను (J-) l------- u- l-----.
   
నేను చదువుతాను Jo l-------.
నువ్వు చదువు Tu l--------.
అతను చదువుతాడు El- l------.
   
నేను వ్రాస్తాను (J-) e-----.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- l-----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- p------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- f----.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u-- c----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను (J-) e----- u- l-----.
   
నేను వ్రాస్తాను Jo e-----.
నువ్వు వ్రాయి Tu e------.
అతను వ్రాస్తాడు El- e-----.