తెలుగు » కాటలాన్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [setanta]

agradar alguna cosa

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [setanta]

agradar alguna cosa

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? Qu- l- a-------- f---- a v----?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? Qu- l- a-------- b----- a v----?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Qu- l- a-------- p------- a v----?
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే M’--------- f----.
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? Vo------ u- c-------?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి (E--) v------ f--.
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది M’--------- b---- a----- c---.
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది M’--------- m----- a----- c---.
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది M’--------- d-------- u-- m---.
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది M’--------- p----------- u-- c---.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది M’--------- d--------- u-- c---.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది M’--------- c---------- a u-- c---.
   
మీకు ఏమి కావాలి? Qu- l- a-------- p------- s- u- p---?
మీకు కాఫీ కావాలా? Vo----- u- c---?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? O p--------- u- t-?
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము En- a-------- a--- a c---.
మీకు టాక్సీ కావాలా? Vo--- u- t---?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు Vo------ t----- p-- t------.