తెలుగు » కాటలాన్   అనుమతించుట


73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [setanta-tres]

poder fer alguna cosa

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [setanta-tres]

poder fer alguna cosa

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? Qu- j- p--- c------ u- c----?
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? Qu- j- p--- b---- a------?
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? Qu- j- p--- p--- a--- s-- a l----------?
   
చేయవచ్చు po--r
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Po--- f---- a---?
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Es p-- f---- a---?
   
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Es p-- p---- a-- t------ d- c-----?
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Es p-- p---- a-- x--?
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Es p-- p---- n---- e- e------?
   
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? Qu- p-- t-----?
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? Qu- p-- f-- u-- p-------?
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? Qu- p-- d-- a----- c---?
   
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు (E--) n- p-- d----- a- p---.
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు (E--) n- p-- d----- a- c----.
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు (E--) n- p-- d----- a l--------.
   
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? Po--- s----?
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? Po--- r---- l- c----?
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? Po--- p---- s-----------?