తెలుగు » కాటలాన్   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [setanta-sis]

argumentar alguna cosa 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [setanta-sis]

argumentar alguna cosa 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Pe- q-- n- v-- v----?
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు Es---- m----- / --.
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు No v--- v---- p----- e----- m----- / --.
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? Pe- q-- n- v- v---- (e---)?
ఆమె అలిసిపోయింది Es---- c------.
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు No v- v---- p----- e----- c------.
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? Pe- q-- n- h- v----- (e--)?
అతనికి ఆసక్తి లేదు No e- t---- g----.
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు No h- v----- p----- n- e- t---- g----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Pe- q-- n- h-- v-----?
మా కార్ చెడిపోయింది El c---- s---- v- e--------.
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు No h-- v----- p----- e- c---- s---- v- e--------.
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? Pe- q-- n- h- v----- l- g---?
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు Ha- p----- e- t---.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు No h-- v----- p----- h-- p----- e- t---.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Pe- q-- n- h-- v-----?
నన్ను రానీయలేదు No p----.
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు No h- v----- p----- n- p---- f-----.