తెలుగు » కాటలాన్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [setanta-vuit]

Adjectius 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [setanta-vuit]

Adjectius 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుcatalà
ఒక ముసలి ఆవిడ un- d--- g--- / v---a
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ un- d--- g----a
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ un- d--- c-----a
   
ఒక కొత్త కారు un c---- n-u
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు un c---- r---d
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు un c---- c----e
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు un v----- b--u
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు un v----- v-----l
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు un v----- v--d
   
ఒక నల్ల సంచి un- b---- n---a
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి un- b---- m---ó
ఒక తెల్ల సంచి un- b---- b----a
   
మంచి మనుషులు ge-- s-------a
వినయంగల మనుషులు ge-- a----e
మనోహరమైన మనుషులు ge-- i---------t
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు Ne-- e---------s
చిలిపికొయ్య పిల్లలు Ne-- m--------s
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు Ne-- b-- e-----s